Bestaat er op het vlak van de toepassing van de Euthanasiewet een maatschappelijke nood om het concept psychisch lijden te verduidelijken?

Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek gaat in op deze vraag in zijn advies nr. 73. Daarin worden eerst een aantal concepten geanalyseerd en bevindingen van empirische studies weergegeven ter omkadering van de ethische discussie waarin verschillende visies aan bod komen. In de Besluiten en aanbevelingen beantwoorden de Comitéleden de vraag waarbij zij zowel een aantal punten van consensus naar voren brengen als drie standpunten met betrekking tot psychisch lijden zoals bedoeld in de Euthanasiewet, onderscheiden.

Het advies is te raadplegen op www.health.belgium.be/bioeth.

Contactgegevens

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Galileelaan 5/2
5e verd. - zone 35
1210 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Coördinator
 
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat