In 2017 werd er op 100 werkdagen gemiddeld 6,15 dagen niet gewerkt door ziekte. In vergelijking met 2016 is dit een daling van 1,13%. In andere sectoren stellen we eerder een stijging vast.

Het langdurig verzuim (afwezigheden van meer dan een jaar) daalt in 2017 en  ligt lager dan in de privésector (0,96% ten opzichte van 2,82%). Bij de federale overheid neemt vooral het middellang verzuim (dit zijn afwezigheden tussen een maand en een jaar) toe.

Meer details ?

Studie: Het ziekteverzuim bij federale ambtenaren 2017