Nieuwe link en inloggen via e-ID.

Federale overheidsbesturen en controleartsen die gebruik maken van de online toepassing Ziekteverzuim van Medex voor het beheer van de afwezigheden en controles, moeten vanaf nu gebruik maken van de volgende link:

Webapplicatie Ziekteverzuim

 

Wat verandert er ?

De link naar de toepassing en de manier waarom je moet inloggen: de e-ID (elektronische identiteitskaart) vervangt het Token.

Dit systeem heeft vele voordelen: het is gratis, moderner en performanter.

De functionaliteiten van de toepassing wijzigen niet.

Opgelet: de oude link is vanaf 15 januari 2016 niet meer toegankelijk. Wijzig het adres dus zeker in je favorieten!