Tijdens het eerste Belgium Builds Back Circular-evenement over investeringsprojecten in de Belgische circulaire economie werden de 12 winnaars van de eerste projectoproep bekendgemaakt. Alle geselecteerde circulaire projecten zijn bijzonder innovatief en onderscheiden zich door hun technische en maatschappelijke aanpak.  Ze bieden oplossingen om in verschillende domeinen- fietsen, gezondheidszorg, windenergie, biomimetica - de druk op het milieu te verminderen door het gebruik van grondstoffen te beperken, efficiënt recyclen te bevorderen en banen te creëren.

Ontdek de Belgische bedrijven en hun circulaire projecten, gegroepeerd volgens de thema's van de eerste BBBC-projectoproep:

Nog meer weten over deze projecten en hun evolutie? De volgende maanden geven we je meer gedetailleerde informatie. Bekijk zeker ook de tweede BBBC-projectoproep voor circulaire economieprojecten en aarzel niet om je kandidaat te stellen

Projecten rond fietsen

E-bis Zevensporenplan - Ex-leasefietsen opnieuw op de markt brengen
Verantwoordelijke onderneming: E-bis
Ontvangen bedrag: 554.179,45 €
Korte beschrijving: Het doel van dit remarketingproject is om fietsen die al gebruikt zijn in het kader van leasecontracten weer op de markt te brengen. Dat houdt in dat ze worden gereviseerd, weer verhuurd en worden doorverkocht aan eindgebruikers of bedrijven.

Alle kinderen op Wielekes
Verantwoordelijke onderneming: vzw WijDelen
Partnerondernemingen: Mpact vzw, De Transformisten, Timelab vzw, De Fietsambassade, Arteveldehogeschool
Ontvangen bedrag: 576.267,5 €
Korte beschrijving: Alle kinderen op Wielekes is een project dat een meer circulair gebruik van kinderfietsen stimuleert. Het doel is om fietsen voor iedereen mogelijk te maken door het betaalbaar te maken via een abonnementssysteem dat toegang biedt tot hoogwaardige tweedehandsfietsen, onderdelen en accessoires.

CYCLOOP
Verantwoordelijke onderneming: Bilmo
Partnerondernemingen: Daurema bv, Swarn bv, Sortbat.
Ontvangen bedrag: 436.048 €
Korte beschrijving: CYCLOOP wil een milieuvriendelijker alternatief bieden voor stedelijke bestelwagens. Zij stellen voor om een vloot van circulaire bakfietsen met een herstelbare batterij en een regelmatig controle- en onderhoudssysteem uit te bouwen.   

Blue-bike Sharing for Life
Verantwoordelijke onderneming: Blue-mobility nv
Partneronderneming: VELO vzw
Ontvangen bedrag: 500.000 €
Korte beschrijving: Het project Blue-bike "Sharing for Life" vult het bestaande aanbod van deelfietsen aan met een elektrische variant met levenslange garantie. Die fiets zal gebouwd worden met nieuwe materialen die in de mate van het mogelijke hersteld en hergebruikt zullen worden. Deze circulaire fiets speelt in op de behoefte aan een efficiënt en zorgvuldig gebruik van grondstoffen en materialen.

Velocircular
Verantwoordelijke onderneming en contact: Mobiel 21
Partnerondernemingen: KUL, Pro Velo, CyCLO, Werecircle, Velo.
Ontvangen bedrag: 250.000 €
Korte beschrijving: Velocircular wil een model voor voorraadbeheer uitwerken voor de fietsenmarkt. Het idee is om de inkomende en uitgaande stromen van fietsen en onderdelen in kaart te brengen. Aan de hand van deze inventarisatie kunnen aanbevelingen worden geformuleerd voor het invoeren van scores voor herstelling en levenscyclus.

Projecten rond biomimeticaRealiseren van componenten met biomimetische functionaliteit door middel van femtoseconde-lasertexturering
Verantwoordelijke onderneming: SIRRIS
Ontvangen bedrag: 679.165,5 €
Korte beschrijving: Het doel van dit project bestaat erin componenten met biomimetische functionaliteit te realiseren met behulp van femtoseconde-lasertexturering, een innovatieve technologie voor oppervlaktebehandeling. SIRRIS wil deze technologie promoten via verschillende communicatieacties.

Permateria
Verantwoordelijke onderneming: Permafungi
Ontvangen bedrag: 908.580,84 €
Korte beschrijving: Permateria wil organisch afval (waaronder koffiedik) gebruiken als substraat voor het kweken van paddenstoelen. Daarna zal het worden gebruikt om materialen te produceren met nieuwe functionele eigenschappen (thermische isolatie, enz.).

Léém - Leveraging Excavated Earth Materials
Verantwoordelijke onderneming: BC Materials
Ontvangen bedrag: 803.391 €
Korte beschrijving: Léém heeft de ambitie om verschillende soorten uitgegraven aarde (klei, leem, zand, grind) te verwerken tot koolstofarme, circulaire bouwmaterialen zoals leempleister, leemstenen, enz.

Projecten rond gezondheidszorg

Project BFF - Biotransformation For the Future
Verantwoordelijke onderneming: GZA Ziekenhuizen 
Ontvangen bedrag: 545.600 €
Korte beschrijving: BFF betreft een fermentatieproces met 4 kerndoelstellingen:

  • Een nieuwe circulaire productielijn op basis van bioafval opzetten
  • De CO2-uitstoot verminderen
  • Biodiversiteitsverlies tegengaan door hoogwaardige plantenvoeding te produceren
  • De afhankelijkheid van hulpbronnen verminderen

The Circular Kickstart: Healthcare Challenge
Verantwoordelijke onderneming: The Circular Hub
Partneronderneming: EmmaüsUZ Gent, UGent, Verso, CHC Liege, GZA vzw, AZ Sint-Jan Brugge,
Verhaert New Products & Services, World’s Natural Balance bv, Kanaal Z
Ontvangen bedrag: 500.000 €
Korte beschrijving: The Circular Kickstart wil startende ondernemingen in de zorgsector de kans bieden om te werken volgens het principe van een circulaire economie. De focus ligt op gezondheidszorgproducten voor eenmalig gebruik, infrastructuur en mobiliteit.

Projecten rond windenergieC-Blade - Circular Solutions for wind turbine blades
Verantwoordelijke onderneming: SIRRIS <link to Sirris | Innovation forward>
Partnerondernemingen:  Isoform, New Eurac, Polysto Group bv, Etablissements Simonis, Revimaxx nv, Roltex nv, Villeroy & Boch Wellness nv
Ontvangen bedrag: 874.028,36 €
Korte beschrijving: C-Blade wil een efficiëntere manier ontwikkelen om windturbinebladen ecologisch te verwerken. Er wordt momenteel weinig gerecycled, maar dit kan worden verbeterd dankzij nieuwe toepassingen.  Zo zouden meer dan 2.000 ton turbinebladen die nu in België zijn opgeslagen, beter kunnen worden gerecycled.

Ready4Decom
Verantwoordelijke onderneming: Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen
Partnerondernemingen:  De Blauwe Cluster
Ontvangen bedrag: 352.521 €
Korte beschrijving: Ready4Decom stelt voor om een strategie te ontwikkelen, waarbij alle stakeholders betrokken zijn, voor een duurzame en circulaire aanpak van de afbraak en het herstel van onshore en offshore windturbines.