De planningscommissie medisch aanbod van de FOD Volksgezondheid publiceert drie rapporten over de situatie van verpleegkundigen, van kinesitherapeuten en van audiologen en audiciens op de Belgische arbeidsmarkt.

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: “Een duurzame, kwaliteitsvolle zorg vraagt een aanbod dat zorgvuldig is afgestemd op de zorgnoden van de burger. En daarbij speelt de Planningscommissie een cruciale rol. Ze brengt het aanbod zorgvuldig in kaart, waardoor beleidsmakers zich kunnen baseren op solide gegevens, en ze maakt ook projecties over de toekomstige noden op basis van een wetenschappelijk onderbouwd model.”

Om het benodigde aanbod aan beoefenaars van een bepaald gezondheidszorgberoep in de toekomst te kunnen inschatten, is er eerst en vooral exacte kennis vereist over de huidige situatie. Enkel vanuit een correct beeld over de huidige situatie en inzicht in de jaarlijkse in- en uitstroom kunnen er betekenisvolle uitspraken gedaan worden over toekomstige evoluties.

Daarom bracht de planningscommissie nu de situatie van de verpleegkundigen, kinesitherapeuten, audiologen en audiciens nauwkeurig in kaart door gegevens uit verschillende bronnen met elkaar te koppelen. De federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (het ‘kadaster’) bevat informatie over de personen die een beroep mogen uitoefenen in België, maar niet over wie het beroep werkelijk uitoefent, op welke plaats hij of zij dat doet en wat de activiteitsgraad is. Om dit te bepalen, werden de gegevens uit het kadaster gekoppeld met andere administratieve databanken (RIZIV, Sociale Zekerheid…).

Actieve zorgverleners

De resultaten van de gegevenskoppeling geven een uitvoerige beschrijving van de actieve zorgverleners binnen deze gezondheidsberoepen: leeftijd, geslacht, diploma, activiteitensectoren, beroepsstatus …

Met deze gegevens kan de planningscommissie nu toekomstscenario’s opstellen voor de verschillende beroepen. Op die manier kunnen beleidsmakers de toegang tot de studies en het beroep zorgvuldig afstemmen op de toekomstige noden. En dat is dan weer belangrijk om burgers ook in de toekomst de toegang tot kwaliteitsvolle zorg te kunnen garanderen.

De planningscommissie onderzoekt de behoeften op het vlak van het medisch aanbod voor de gezondheidszorgberoepen. Momenteel zijn de artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedvrouwen, logopedisten, audiologen en audiciens al het onderwerp van dergelijke studies. Op lange termijn is het de bedoeling dat dit gebeurt voor alle gezondheidszorgberoepen in België. De uiteindelijke doelstelling is om het aanbod aan gezondheidszorgberoepen zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de zorgnoden van de burger, vandaag maar ook in de toekomst.

Meer informatie: