Prof. Dr. Brice De Ruyver was niet alleen een internationaal gerenommeerd academicus, maar ook een drijvende kracht achter het drugsbeleid in ons land. Reeds in de parlementaire werkgroep drugs van 1996 toonde hij zijn gedrevenheid en capaciteit om de combinatie van wetenschap en praktijk om te zetten in haalbaar en concreet beleid.  Sinds 2008 was hij ook nationaal drugscoördinator.  In die functie waakte hij over de samenwerking tussen alle bevoegde Ministers in de Algemene Cel Drugsbeleid en zorgde hij mee voor de realisatie van een globaal en geïntegreerd drugsbeleid.   De gezondheidsbenadering was ook voor hem telkens een absolute prioriteit. De FOD Volksgezondheid dankt Brice De Ruyver voor zijn enorme inzet en de uiterst goede samenwerking.  Ons land verliest een grote persoonlijkheid, voor wie de maatschappelijke relevantie van de wetenschap een hoog goed was.