Patiënten die een dokter van wacht nodig hebben, kunnen die voortaan gemakkelijker bereiken via het centrale telefoonnummer 1733. Dit nummer voor niet-dringende medische hulp wordt gekoppeld aan de lokale wachtdiensten.

Ruim 9 miljoen mensen kunnen nu al gebruik maken van het nummer 1733 om de dokter van wacht te bereiken in het weekend, op feestdagen en in sommige regio’s ook al op weeknachten. In de toekomst zal het overal in België mogelijk zijn om 1733 te bellen. De patiënt hoeft dan maar één nummer te onthouden, ongeacht waar hij zich bevindt of van waar hij belt.

Campagne in Wallonië en Brussel
In Wallonië en Brussel is het nummer 1733 overal actief. Toch zijn veel mensen nog niet op de hoogte van het bestaan ervan. Daarom lanceert de FOD Volksgezondheid een Franstalige campagne om 1733 beter bekend te maken.

Vanaf vandaag wordt een radiospot uitgezonden over het nummer 1733. Er zullen ook advertenties in een aantal kranten, op broodzakken en op sociale media verschijnen. De huisartsen en apothekers ontvangen affiches en folders voor hun praktijk en apotheek.

In Vlaanderen is 1733 nog niet in alle regio’s operationeel. Zodra dit wel het geval is, zal de FOD Volksgezondheid ook in Vlaanderen een campagne lanceren om het nummer 1733 te promoten.

Invoering in verschillende fases
Sinds 2014 wordt het nummer 1733 geleidelijk en in verschillende fases ingevoerd:

  • Belt een patiënt het nummer 1733 in een regio in fase 1, dan wordt hij na het ingeven van taal en postcode doorgeschakeld naar een medewerker van de wachtpost of de wachtarts. De patiënt krijgt dan een afspraak.
  • Belt een patiënt het nummer 1733 in een regio in fase 2, dan wordt hij na het ingeven van taal en postcode doorgeschakeld naar een operator in de noodcentrale. De operator stelt een aantal vragen en geeft verdere instructies, afhankelijk van de gezondheidstoestand van de patiënt. Zo kan de operator:
    • de patiënt vragen om naar de wachtpost te gaan
    • in bepaalde gevallen een dokter van wacht naar de patiënt sturen
    • de patiënt aanraden om te wachten tot zijn eigen dokter consultatie houdt
    • een ziekenwagen sturen als de situatie ernstig blijkt

De komende jaren wil de FOD Volksgezondheid overal in België overgaan naar een telefonische triage via de noodcentrales op basis van gestandaardiseerde protocollen. Dit moet ervoor zorgen dat patiënten naar de juiste zorg worden gestuurd en minder onnodig naar de spoed trekken.

Meer informatie: www.1733.be