De FOD Volksgezondheid en het FAGG nodigen u uit om deel te nemen aan de publieksraadpleging over een klinische proef met het genetisch gewijzigd geneesmiddel Nous-PEV, bestaande uit de experimentele geneesmiddelen GAd-PEV en MVA-PEV, voor de behandeling van bepaalde long- en huidkankers. De publieksraadpleging loopt van 10 november 2020 tot en met 10 december 2020.

Bij elke aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme in een klinische proef, organiseert de overheid gedurende dertig dagen een publieksraadpleging (in toepassing van het koninklijk besluit van 21 februari 2005 (WEB)). U kunt dus als burger uw mening geven over deze aanvraag tot klinische proef met het genetisch gewijzigd geneesmiddel Nous-PEV, bestaande uit de experimentele geneesmiddelen GAd-PEV en MVA-PEV, voor de behandeling van bepaalde long- en huidkankers.

Tijdens deze klinische studie wordt een nieuwe behandeling onderzocht, het vaccin Nous-PEV, in combinatie met een standaardbehandeling met pembrolizumab (Keytruda®), voor de behandeling van huid- en longkankers die niet enkel door een operatie genezen kunnen worden. Nous-PEV wordt toegediend om de bestaande kanker te genezen of te verminderen. Het is dus een therapeutisch kankervaccin en zal worden toegediend in aanvulling van pembrolizumab. Het bestaat uit twee vaccins die achtereenvolgens worden toegediend: GAd-PEV (primaire vaccinatie) en MVA-PEV (herhalingsvaccinatie). GAd-PEV en MVA-PEV zijn genetisch gemodificeerde organismen (GGO's).

De studie zal naast de effectiviteit ook onderzoeken of de deelnemers Nous-PEV goed kunnen verdragen en of het veilig is om Nous-PEV in combinatie met pembrolizumab toe te dienen.

De klinische proef zal plaatsvinden in het UZ Leuven en het Grand Hôpital in Charleroi.

Hoe uw mening geven?
De publieksraadpleging loopt tot en met 10 december 2020. U hebt toegang tot diverse gegevens uit het aanvraagdossier, alsook een online formulier (HTML) om opmerkingen te versturen of vragen te stellen.
 
Algemene informatie op publieksraadplegingen voor genetisch gemodificeerde organismen (HTML)