De FOD Volksgezondheid organiseert van 15 januari tot en met 14 februari 2019 een publieke consultatie over een aanvraag voor een veldproef met GGO-maïs.

Deze veldproef kadert in een onderzoek naar de groei en de ontwikkeling van de genetisch gewijzigde maïsplanten onder normale groei- en stressomstandigheden. In de maïsplanten werden via een precisieveredelingstechniek ‘CRISPR/Cas9’ twee genen (het ATR- en het ATM-gen) gewijzigd. De kleine wijziging in deze genen heeft tot gevolg dat ze niet meer functioneel zijn.

Zowel het ATR-gen als het ATM-gen zijn betrokken bij het mechanisme dat DNA-schade herstelt. Als gevolg van de uitschakeling van deze genen kunnen in deze planten fouten in het DNA zich gemakkelijker opstapelen. De planten zijn hierdoor een geschikte ‘biosensor’ geworden waarmee de schade die aan het DNA veroorzaakt wordt door omgevingsstress, zoals hitte- en droogtestress, beter kan worden nagegaan.

Met deze studie wil het Vlaams instituut voor Biotechnologie (VIB) bijdragen tot de kennis voor de ontwikkeling van gewassen die een grotere oogstzekerheid en een hogere opbrengst opleveren.

De veldproef zal plaatsvinden in Wetteren (Oost-Vlaanderen) over een periode van één jaar. Om de potentiële risico’s voor de verspreiding in het milieu in te perken, zullen de mannelijke bloemen worden weggeknipt of omhuld voordat ze stuifmeel kunnen produceren en zijn er nog bijkomende beheersmaatregelen voorzien.

Als burger kunt u zich over deze veldproef uitspreken. Bij elke aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme organiseert de overheid gedurende 30 dagen een publieksraadpleging (zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten). U krijgt hiervoor toegang tot diverse gegevens uit het aanvraagdossier en een online-formulier (HTML) om commentaar te geven of vragen te stellen over het dossier.

De publieksraadpleging loopt tot en met 14 februari 2019.


Algemene informatie op: GGO- raadplegingen van het publiek (HTML)