De FOD Volksgezondheid organiseert van 14 januari tot en met 13 februari 2020 een publieke consultatie over een aanvraag voor een veldproef met GGO-maïs.

Deze veldproef kadert in een onderzoek naar de groei en de ontwikkeling van de genetisch gewijzigde maïsplanten onder normale groei- en stressomstandigheden.

In de maïsplanten wordt een groeifactor AN3 extra tot uitdrukking gebracht wat resulteert in een langere groei, ook tijdens droogte, die een grotere biomassa oplevert. Er zullen drie genetisch gemodificeerde lijnen worden getest met een verschil in de positie van het AN3-gen in het genetisch materiaal van de planten.

Met deze studie wil het Vlaams instituut voor Biotechnologie (VIB) bijdragen tot de kennis voor de ontwikkeling van gewassen die een grotere oogstzekerheid en een hogere opbrengst opleveren.

De veldproef zal plaatsvinden in Wetteren (Oost-Vlaanderen) over een periode van drie jaar. Om de potentiële risico’s voor de verspreiding in het milieu in te perken, zullen de mannelijke bloemen worden weggeknipt of omhuld voordat ze stuifmeel kunnen produceren en zijn er nog bijkomende beheersmaatregelen voorzien.

Als burger kunt u zich over deze veldproef uitspreken. Bij elke aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme organiseert de overheid gedurende 30 dagen een publieksraadpleging (zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten). U krijgt hiervoor toegang tot diverse gegevens uit het aanvraagdossier  en een online-formulier (.HTML) om commentaar te geven of vragen te stellen over het dossier.

De publieksraadpleging loopt tot en met 13 februari 2020.

Algemene informatie op: GGO-raadplegingen van het publiek (.HTML)