Van 16 januari tot 16 februari 2017 organiseren de federale en gewestelijke administraties die bevoegd zijn voor natuurbehoud een publieke raadpleging over een ontwerp van een nationaal plan ter bestrijding van een nieuwe ziektekiem van Aziatische oorsprong die salamanders dodelijk treft: Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal).

Het ontwerp van actieplan gecoördineerd door de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vindt u samen met meer uitleg op http://www.consult-leefmilieu.be.

Deze openbare raadpleging komt voort uit het Verdrag van Aarhus dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu. Aarzel dus niet om uw mening te geven over dit plan. Alvast hartelijk dank voor uw inbreng!

Het ontwerp van actieplan kan u ook raadplegen via: