Minister van Volksgezondheid en onze FOD lanceren een campagne met als titel: “Tijdens de zwangerschap en de borstvoeding is het gebruik van alcohol schadelijk voor de gezondheid van uw baby ”.  Doel: een duidelijke boodschap brengen en zorgverleners helpen om alcoholgebruik met alle (toekomstige) ouders te bespreken.

Volgens de meest recente Belgische gegevens gebruikt bijna 1/3 van de vrouwen alcohol tijdens de zwangerschap en 43% tijdens de borstvoedingsperiode. Eén op de tien vrouwen drinkt minstens één keer alcohol per week. Deze cijfers zijn niet onschuldig. Er bestaat nog heel wat onduidelijkheid over de risico’s verbonden aan alcoholgebruik gedurende de zwangerschap en de borstvoedingsperiode. Zorgverleners en toekomstige ouders hebben soms een verschillende visie over het gebruik van alcoholische dranken.

Om de zorgverleners te ondersteunen om een duidelijke boodschap te brengen en het probleem in hun dagelijkse praktijk aan te pakken, lanceert de federale overheid de nieuwe campagne. Een onderzoek dat in 2015 werd uitgevoerd door de FOD Volksgezondheid, toonde duidelijk aan dat zorgverlenershulpverleners niet over de nodige middelen beschikten om het probleem, dat dikwijls een taboe is, met hun patiënten te bespreken.

De FOD Volksgezondheid lanceert verschillende acties om hulpverleners te ondersteunen. Een online gids en praktische fiches zullen helpen om:

  • de zorgverleners te ondersteunen door duidelijke informatie te verstrekken

  • dit onderwerp met patiënten en hun partners bespreekbaar te maken

  • het problematisch gebruik vast te stellen en zwangere vrouwen die het nodig hebben door te verwijzen

Affiches zullen te zien zijn in wachtkamers en ziekenhuizen. Het doel is om een duidelijke boodschap te brengen: Drink geen alcohol bij een zwangerschapswens, tijdens de zwangerschaps- en borstvoedingsperiode. Alle huisartsen, gynaecologen, verloskundigen en ziekenhuisdirecteuren ontvangen de komende dagen een brief met campagnemateriaal.

Alle informatie is beschikbaar via 9-maanden-zonder-alcohol.be