De stagemeesters staan in voor het goede verloop van de professionele stage van jonge studenten en begeleiden de kandidaat klinisch orthopedagoog of psycholoog in zijn opleiding.
 
Om erkend te worden en te blijven voldoet de stagemeester aan de criteria voor erkenning zoals vastgesteld in de wet. Een nieuw Koninklijk Besluit heeft een nieuwe einddatum voor de periode van overgangsmaatregelen vastgelegd. Tot 02/07/2026 dient een klinisch psycholoog of orthopedagoog 5 jaar ervaring voor te leggen om erkend te worden als stagemeester, vanaf die datum geldt er vijf jaar erkenning als voorwaarde.
De erkenning als stagemeester en als stageplaats is geldig voor een hernieuwbare periode van vijf jaar.
 
U vindt alle voorwaarden om erkend te worden als stagemeester terug op deze pagina: