Een geografisch overzicht van zware toestellen voor medische beeldvorming is nu online beschikbaar. Dit zijn toestellen die duur zijn door hun aankoopprijs of door de bediening ervan door hoog gespecialiseerd personeel.
 

Sinds 2016 moeten deze toestellen geregistreerd worden in het landelijk kadaster voor toestellen voor medische beeldvorming van de FOD Volksgezondheid. De registratie is verplicht voor volgende types toestellen:

  • CT
  • PET (met inbegrip van PET-CT en PET-MRI)
  • SPECT-CT
  • MRI

Met de gegevens van het kadaster publiceert de FOD Volksgezondheid een geografisch overzicht van alle zware toestellen voor medische beeldvorming voor klinisch gebruik. Op deze pagina staat de lijst van deze toestellen. Per type toestel is ook een kaart van België beschikbaar met elk toestel dat voor klinisch gebruik wordt ingezet. 

Door de grote interesse van de sector voor de lokalisatie van de verschillende types toestellen, voorziet de FOD Volksgezondheid in een jaarlijkse online publicatie.

Meer informatie over de beeldvormingstechnieken en het gepaste gebruik van medische beeldvorming is te vinden op www.zuinigmetstraling.be.