Tijdens de week van de patiënt zetten we de initiatieven in de schijnwerpers die patiënten helpen een actor te worden in  hun eigen gezondheid. Thema van vandaag: de patiënt aan het roer van zijn medisch dossier.

Ter gelegenheid van de "week van de patiënt" lanceert de FOD Volksgezondheid zijn informatie- en sensibiliseringscampagne over het beheer, door de burger, van het elektronisch delen van zijn gezondheidsgegevens met de gezondheidswerkers die hem of haar behandelen.

Miljoenen burgers hebben tijdens de COVID-crisis het portaal MijnGezondheid.be ontdekt, of ze nu een afspraak wilden maken om zich te laten testen, de resultaten van een test wilden raadplegen, hun Europees vaccinatiebewijs wilden vinden, of het PLF-formulier wilden invullen voor hun terugkeer naar België na een verblijf in het buitenland, enz. Maar velen weten nog steeds niet hoe zij via dit portaal de toegang tot hun gezondheidsgegevens kunnen beheren.
Gezondheidszorgbeoefenaar kunnen onder verschillende voorwaarden elektronische toegang krijgen tot de gezondheidsinformatie van hun patiënten:

 • de patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch delen van zijn gezondheidsgegevens
 • de gezondheidszorgbeoefenaar behandelt de patiënt daadwerkelijk en heeft vastgelegd dat hij of zij een "therapeutische relatie" met hem of haar heeft.
 • de gezondheidszorgbeoefenaar mag alleen de informatie raadplegen die hij of zij daadwerkelijk nodig heeft om de patiënt kwaliteitszorg te verlenen.
 

De toegang tot je gezondheidsgegevens 
Informatie-uitwisseling tussen gezondheidszorgbeoefenaars: ja, maar... de burger heeft inspraak! Het is dus de bedoeling dat de burger een actor wordt in zijn eigen gezondheid.
Het portaal MijnGezondheid.be stelt burgers in staat:

 • toestemming te geven of in te trekken voor het elektronisch delen van hun gezondheidsgegevens
 • te zien welke gezondheidszorgbeoefenaars hebben geregistreerd dat ze een "therapeutische relatie" met hen hebben
 • bepaalde gezondheidszorgbeoefenaars aan deze lijst toe te voegen om hen toegang te geven tot hun gezondheidsgegevens
 • bepaalde gezondheidszorgbeoefenaars uit te sluiten van het delen van hun gezondheidsgegevens: zelfs als zij verklaren dat zij een therapeutische relatie met hen hebben, hebben zij geen toegang tot hun gegevens.
 

De campagne
De nieuwe campagne verwijst naar de website MijnGezondheid.be en biedt eenvoudige uitleg over toestemming, therapeutische relaties en de uitsluiting van bepaalde gezondheidswerkers. De campagne toont geanimeerde personages die praten over situaties uit het echte leven: 

 • Ja, maar... Waar dient dat voor?
 • Ja, maar... Wie krijgt dan toegang tot mijn gegevens?
 • Ja, maar... Kan mijn buur die dokter is mijn gegevens inkijken?
 • Ja, maar... Kan mijn tandarts achterhalen dat ik darmklachten heb?


Aarzel niet en surf naar MijnGezondheid.be!
 

De week van de patiënt, lopend van 17 tot 21 oktober, wil patiënten bewustmaken, informeren en helpen om een echte copiloot van hun gezondheidszorg te worden, waarbij ze inzicht krijgen in hun uitdagingen, hun voorkeuren kunnen uitdrukken en een deelgenoten kunnen worden van hun behandeling.