De overheidsopdracht FOD-SPF/BENCHMARKING/2021/03 werd gepubliceerd.
De opdracht betreft het realiseren van een benchmarking van de gezondheidszorgbeoefenaars uit 8 landen: Duitsland, Finland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

  • Meer informatie op de website e-Notification (publicprocurement.be)
  • Dossiernummer BDA : 2021-538613  
  • De informatiesessie zal doorgaan op woensdag 20 oktober 2021 om 15u00.
  • De offertes en de gevraagde aanvullende documenten moeten voor maandag 8 november 2021 om 10u00 in het bezit zijn van de aanbestedende overheid.