Van 30 oktober tot en met 29 november 2017 kon het grote publiek zich uitspreken over de aanvraag van een veldproef met maïs met genetisch gewijzigde groeikarakteristieken in Wetteren (Oost-Vlaanderen). Het verslag van deze raadpleging is nu beschikbaar op de website www.ogm-ggo.be.

De FOD Volksgezondheid verzamelde in het verslag (.PDF) de meest voorkomende vragen en opmerkingen van het publiek, en de antwoorden hierop. Deze gegevens worden toegevoegd aan het dossier voor de bevoegde federale ministers. Zij beslissen finaal of de veldproef al dan niet mag plaatsvinden.

Het onderzoek naar deze genetisch gewijzigde maïs gaat uit van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en moet bijdragen tot de kennis over de ontwikkeling van gewassen met een grotere oogstzekerheid en een betere opbrengst. De veldproef zou over een periode van drie opeenvolgende teeltjaren lopen.

Meer informatie over publiekraadplegingen over GGO-dossiers (HTML)