Groot risico op illegaliteit bij hoogwaardige houtsoorten uit de Braziliaanse Amazone,  strikte risico-beperkende maatregelen zijn nodig volgens de Europese “FLEGT/EUTR Expert Group” (1).

De Europese FLEGT/EUTR Expert Group kwam tot de conclusie dat diverse risico-verminderende maatregelen nodig zijn om hout uit de Braziliaanse Amazone op de Europese markt te kunnen brengen. U vindt deze conclusie  hier (Engels).

Hoewel de illegale houtkap niet meer de belangrijkste drijvende factor is voor ontbossing in Brazilië, (wel landbouw),  bevestigen diverse bronnen dat het nog altijd een actueel probleem is.  Sinds  2010 hebben een zwakke coördinatie, een gebrek aan middelen en handhaving en gevoeligheid voor fraude en witwaspraktijken de situatie in Brazilië zelfs opnieuw verergerd.

Een gebrekkige en inconsistente handhaving op staatniveau in combinatie met computer hacking, vervalsingen en fraude hebben het vertrouwen in het naar de deelstaten overgehevelde  elektronisch traceerbaarheidssysteem DOF gekelderd.  Fraude op niveau van de bosbeheerplannen en de daaraan gekoppelde inventarisering van waardevolle houtsoorten, laten toe dat illegaal gekapt hout dat vaak afkomstig is uit beschermde gebieden kan worden witgewassen. De illegale houtkap wordt bovendien gelinkt aan geweld tegen de lokale bevolking en slavernij.

Vooral waardevolle houtsoorten (Ipe, Massuranduba, Angelim vermelho,…)  uit de  Amazone-staten Para, Mato Grosso, Rondonia en recent ook het grotendeels beschermde Amazonas worden genoemd.

De Europese FLEGT/Expert Group kwam tot de conclusie dat diverse risico-beperkende maatregelen nodig zijn opdat hout uit de Braziliaanse Amazone zou voldoen aan EUTR.

Het due diligence-systeem moet  in het bijzonder feitelijke verificatie door een onafhankelijke partij omvatten, die zowel de betrouwbaarheid op niveau van het bosbeheer als de integriteit van de toeleveringsketen controleert.

Daarnaast kunnen afhankelijk van de situatie nog bijkomende maatregelen nodig zijn,  zoals het (dubbel)checken van authenticiteit van documentatie, verificatie via satelliet-data, zich beperken tot leveranciers die gebruik maken van een gesloten toeleveringsketen,…

Als het niet mogelijk is om de nodige risico-beperkende maatregelen te treffen in een bepaalde regio (wegens geweld, weigeren toegang tot het bos,…) of als blijkt dat het risico na het nemen van maatregelen nog altijd niet verwaarloosbaar is, zouden operatoren moeten afzien van het op de markt plaatsen van het desbetreffende hout.

(1) Europese deskundigengroep inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT) en de EU-houtverordening (EUTR) (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT) et au Règlement Bois (EU Timber Regulation – EUTR).