De dienst Marien Milieu van het DG Leefmilieu heeft van 20 tot en met 22 april 2016 deelgenomen aan de multidisciplinaire kustwachtoperatie met codenaam OPERA. De bedoeling is om de veiligheid en de milieukwaliteit in ons deel van de Noordzee te verzekeren.

Voor die operatie scheepten teams van de scheepvaartpolitie, de douane, de dienst Zeevisserij en de dienst Marien Milieu in aan boord van het patrouillevaartuig POLLUX van de marine om gezamenlijk controles uit te voeren voor onze kust. Vanuit de lucht zorgde het toezichtvliegtuig van BMM voor een “bird’s eye view” van het volledige operatiegebied en aan land stonden de collega’s van het Maritiem Informatiekruispunt (MIK) te Zeebrugge in voor de planning, targetselectie en algemene coördinatie.

Gedurende de drie dagen van deze intensieve samenwerking werden de gegevens van ongeveer 300 schepen die zich in de Belgische wateren bevonden geanalyseerd. Negen van deze schepen werden geselecteerd om op zee geïnspecteerd te worden, waarvan één specifiek op de naleving van de milieureglementering, namelijk het voorkomen van olievervuiling en het beheer van scheepsafval.

Tijdens de controleoperatie werden meerdere inbreuken vastgesteld door de multidisciplinaire inspectieploeg maar geen enkele hield verband met de milieureglementering. Het ging om zaken als het vangen van ondermaatse vis, te kleine maaswijdte van de netten, te weinig bemanning aan boord of onvoldoende gekwalificeerde bemanning en verkeersinbreuken. In totaal werden 4 PV’s en 5 officiële waarschuwingen opgesteld.