Vanaf 18 april 2023 zijn nieuwe EU-regels van toepassing inzake de handel in specimens afkomstig van tijgers geboren in gevangenschap.

De tijger (Panthera tigris) is een diersoort die beschermd wordt op het hoogste niveau. Deze soort is opgenomen op de internationale CITES Bijlage I en de Europese CITES Bijlage A. Dit betekent dat de handel in tijgerspecimens van wilde tijgers reeds verboden is.

De populaties van wilde tijgers blijven echter sterk onder druk staan, onder meer door de aanhoudende illegale handel in tijgers en tijgerproducten, waarbij ook tijgers in gevangenschap betrokken zijn.

Op internationaal niveau werden er afspraken gemaakt om de handel in specimens afkomstig van tijgers geboren in gevangenschap sterk te beperken.

Op Europees niveau werd hiervoor op 18/04/2023 richtlijnen gepubliceerd, waarbij er nieuwe beperkingen werden geformuleerd inzake:

  • de uitvoer en wederuitvoer, vanuit België naar landen buiten de EU, in tijgerspecimens, afkomstig van tijgers die geboren zijn in gevangenschap;
  • handel, binnen België en de EU, in tijgerspecimens, afkomstig van tijgers die geboren zijn in gevangenschap.

Concreet betekent dit dat voor bovenstaande commerciële activiteiten geen (weder)uitvoervergunningen en/of Europese certificaten afgeleverd zullen worden door de dienst CITES.

Deze nieuwe regels die opgenomen zijn in de Europese richtsnoeren (hier raadpleegbaar) treden onmiddellijk in werking en zijn van toepassing in alle 27 EU-lidstaten, waaronder België.

Er werden enkele uitzonderingen voorzien, waarbij transacties zonder commercieel doel zullen toegelaten zijn onder strikte voorwaarden.
 
We hebben een Belgische omzendbrief opgesteld die gebaseerd is op de Europese richtsnoeren gepubliceerd op 18 april 2023 waarin u alle informatie zal terugvinden over de nieuwe maatregelen en de uitzonderingen.

In het licht van deze nieuwe richtsnoeren hebben we de Belgische omzendbrief Taxidermie eveneens opgefrist. Hier vindt u alle informatie voor taxidermisten over:

  • de bepalingen om specimens van CITES-soorten in de EU de kopen en verkopen;
  • de bepalingen om taxidermie in opdracht van een andere persoon uit te voeren;
  • het bijhouden van een register;
  • de CITES-documenten die noodzakelijk zijn voor het invoeren en (weder)uitvoeren van specimens van CITES-soorten in en uit de EU.

 Voor meer gedetailleerde info: