Recent dook een Haringhaai (Lamna nasus) op in een viswinkel in Gent. Deze grote haai is beschermd door het CITES-verdrag (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora) dat de internationale handel van bedreigde soorten reguleert.
 
In de EU is de visvangst van deze soort verboden, zelfs in bijvangst, wat betekent dat bijvangst terug uitgezet moet worden indien deze gevangen worden binnen de EU.
Voor het recent gevonden exemplaar, dat van buiten de Europese wateren zou komen, wordt nog onderzocht of de wettelijke regels werden gerespecteerd. De soort is in CITES-Bijlage BII opgenomen, wat betekent dat de soort niet onmiddellijk met uitsterven is bedreigd, maar dat de handel gecontroleerd moet worden om te voorkomen dat hun voortbestaan in gevaar komt. Een positief wetenschappelijk advies is dan ook een voorwaarde voor het opstellen van de CITES-documenten die de wettelijke handel toelaten.  
 
De haai kan tot 3,5 meter lang worden. Hij komt voor in de Noordzee en de Atlantische Oceaan. Het leefgebied omvat ook Australië, Zuid-Afrika, Chili en Brazilië. De haringhaai is commercieel een zeer gewilde soort, die wordt gevangen voor zijn vlees, vinnen en olie. Naar schatting worden er wereldwijd jaarlijks 100 miljoen haringhaaien gevist. Volgens de IUCN (International Union for Conservation of Nature) neemt de populatie in sommige gebieden af.
 
De Haringhaai heeft een trage voortplanting want het duurt bijna 10 jaar voordat hij volwassen is, en het aantal haaienjongen is beperkt. Dit maakt de soort bijzonder kwetsbaar voor overbevissing. Ecologisch gezien is de haringhaai één van de belangrijkere roofdieren, die zich voedt met vis, inktvis en kleine haaien. Als één van de belangrijkste mariene roofdieren heeft deze soort een stabiliserend effect op de dynamiek van de vispopulaties en dus op het voedsel dat de mens uit de zee haalt.
 
De Haringhaai is een bedreigde, wilde soort, die onze bescherming verdient. Deze haai mag enkel onder strikte voorwaarden in onze voeding terechtkomen. Laten we kiezen voor vis uit duurzame visserij of kwekerij zodat we nog lang kunnen genieten van de rijkdom van de zee.
 
 
Het opzet van het internationale CITES-verdrag is om de internationale handel in bedreigde wilde dier- en plantensoorten op duurzame wijze te organiseren. Een sterke internationale samenwerking is essentieel om de internationale handel te controleren, en om bepaalde soorten tegen overexploitatie te beschermen. Het verdrag is belangrijk om de duurzaamheid van de handel te garanderen en de toekomst van deze hulpbronnen veilig te stellen. Vandaag biedt CITES bescherming aan meer dan 37.000 dier- en plantensoorten.