We wensen te herinneren aan de geldende regels i.v.m. ziekteattesten:

  • vraag aan de arts om, indien mogelijk, gebruik te maken van het elektronisch attest eMediAtt;
  • indien eMediAtt niet mogelijk is, vraag aan de arts om steeds de diagnose (= medische oorzaak van de arbeidsongeschiktheid) op het attest te vermelden;
  • een attest dat niet is uitgeschreven op het gebruikelijke Medex-formulier wordt aanvaard door Medex, op voorwaarde dat het attest alle noodzakelijke gegevens (identificatie van de patiënt / afwezigheidsperiode / type afwezigheid / diagnose / identificatie van de behandelende arts / datum van het attest) bevat.