Het EBP-netwerk wordt Evikey en lanceert zijn nieuwe huisstijl en website. De doelstelling van het netwerk blijft  dezelfde, met name de kwaliteit van de zorg verbeteren door middel van Evidence-Based Practice (EBP), zoals aangegeven in de baseline Building Foundations for Healthcare.

Het Evikey-netwerk werd opgericht op initiatief van het federale EBP-plan en organiseert sinds 2019 de samenwerking tussen gespecialiseerde EBP-expertisecentra. De FOD Volksgezondheid speelt hierin een belangrijke rol als lid van de federale stuurgroep.

Dankzij de Core Partners (KCE, ebpracticenet, Cebam, CDLH, Minerva, Worel) en de steun van de federale stuurgroep (FOD Volksgezondheid, RIZIV, kabinet van minister Vandenbroucke in het bijzonder), worden zorgverleners getraind in EBP, wordt informatie ontwikkeld, worden langetermijneffecten geëvalueerd en strategieën ontwikkeld om de toepassing van wetenschappelijke en medische kennis te vergemakkelijken. Vertegenwoordigers van artsen, patiënten, ziekenfondsen en belanghebbenden bij EBP hebben een adviserende en controlerende rol in de activiteiten van het netwerk.

Op de nieuwe website www.evikey.be, vindt u meer informatie over het netwerk, zijn structuur, zijn partners en hun respectievelijke rollen, over Evidence-Based Practice zelf en over projecten waarin EBP-producten worden ontwikkeld of ingebed in de praktijk van zorgverleners.