De uitdagingen zijn talrijk, daarom heeft de federale regering een Federaal Bijenplan 2017-2019 opgesteld. In dit Plan bevinden zich zowel verschillende maatregelen die recent door de regering genomen zijn als acties die in de nabije toekomst zullen worden geïmplementeerd.

De federale overheid heeft het eerste Bijenplan 2012-2014 geïmplementeerd. Dit Federale Bijenplan heeft een federaal en nationaal "Bijenbestuur” ingesteld dat concrete acties  heeft kunnen realiseren en talrijke veelbelovende projecten in gang heeft gezet . U kunt het Bijenplan 2012-2014, alsmede de balans vinden op: info-bijen.be.