Het "federale Evidence Based Netwerk" is op zoek naar een Netwerkcoördinator die zal instaan voor het dagelijks beheer van het federale Evidence Based Practice (EBP) Network. Deze moet de activiteiten van de verschillende actoren en de vele partnerorganisaties ( waaronder de twee overkoepelende patiëntenverenigingen) op een constructieve en dynamische manier coördineren en ondersteunen. Doel is om te komen tot een effectief en performant netwerk, dat een onmisbaar hulpmiddel vormt voor de dagelijkse praktijk van alle eerstelijnszorgverleners in ons land.

Interesse? Raadpleeg de functiebeschrijving.