Sinds begin juli is het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (ITG) het enige centrum in België dat bevoegd is voor post-expositie profylaxe (PEP) met immunoglobulines tegen rabiës bij patiënten die hieraan mogelijk werden blootgesteld.

Rabiës is een zeldzame ziekte in Europa, maar ze is 100% dodelijk. De ziekte kan behandeld worden als er snel en doeltreffend wordt gereageerd binnen enkele uren na het risicocontact met een hondsdoldier. De Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft een nieuwe procedure uitgewerkt voor gezondheidswerkers, zodat ze optimaal kunnen reageren bij een mogelijk geval van rabiës. Die procedure is beschikbaar op de site van het ITG.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Doel is ervoor te zorgen dat de patiënten de best mogelijke zorgen krijgen. Rabiës is een zeldzame aandoening die zeer specifieke zorg vereist door gespecialiseerde teams. Daarom is het belangrijk om de expertise en de kennis van de experts in een referentiecentrum te centraliseren.”

De basisbehandeling wijzigt niet: als een arts vermoedt dat zijn patiënt een risicocontact heeft gehad en mogelijk werd besmet met rabiës, moet hij eerst en vooral de wonde uitwassen met zeep en water. De wonde moet vervolgens worden verzorgd met een oplossing van joodpovidon. Nadien moet de patiënt aan de juiste risicocategorie worden toegewezen, zodat de noodzaak van rabiës- PEP met of zonder immunoglobulines kan worden bepaald.

 

Wat verandert er in de nieuwe procedure

Voortaan is het ITG het enige centrum dat na blootstelling de profylaxe met immunoglobulines mag uitvoeren, in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), dat de voorraad immunoglobulines beheert. PEP zonder immunoglobulines mag nog steeds worden uitgevoerd door de reisklinieken of door de behandelende arts.

Bij vragen over de behandeling en de follow-up wordt het ITG ook het expertisecentrum voor rabiës in België. Als een arts vermoedt dat er mogelijk sprake is van rabiës bij een patiënt, kan hij dus advies inwinnen bij de experts van het ITG. Buiten de kantooruren en tijdens het weekend verzekeren artsen van het ITG en het UZA de wachtdienst Infectieziekten. Elke huisarts heeft een omzendbrief ontvangen in zijn e-health box met daarin nuttige contactadressen.

“Wat betreft hondsdolheid komen risicocontacten bij Belgische reizigers in endemische gebieden regelmatig voor en is snelle actie vereist. Dankzij het centraliseren van de expertise in één centrum, kunnen we de processen stroomlijnen en waken over een hoog deskundigheidsniveau voor deze zeldzame en zeer dodelijke ziekte", zegt Patrick Soentjens, hoofdarts van de polikliniek van het ITG.

Ter herinnering, rabiës is een aangifteplichtige ziekte. Als de patiënt verdachte symptomen ontwikkelt of als België de plaats van besmetting is, moet de behandelende arts onmiddellijk de medisch inspecteur belast met surveillance van infectieziekten op de hoogte brengen, zodat er ad-hoc-preventiemaatregelen worden genomen, zoals contact opnemen met het FAVV en het nationaal laboratorium voor rabiës om het risico bij het dier te analyseren.

 

Meer weten:

Instituut voor Tropische Geneeskunde 
Hospitalisatie in het UZA - UZA
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

Contact voor de pers:

Roeland Scholtalbers,  0477/06 83 84