WIJZIGING VAN DE REGELS VOOR HET TESTEN OP BESNOITIOSE BIJ RUNDEREN DIE UIT EU-LIDSTATEN IN BELGIË WORDEN BINNENGEBRACHT

Boviene besnoitiose is een ziekte die wordt veroorzaakt door Besnoitia besnoiti. Deze parasiet wordt overgedragen door insecten. Het binnenbrengen van een besmet dier uit een "risicogebied" (Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, enz.) in een niet aangetast beslag is de belangrijkste oorzaak van de snelle verspreiding van de ziekte over het Europese continent. Op dit moment is er geen effectieve behandeling of vaccin om aangetaste dieren te behandelen. De strijd tegen boviene besnoitiose bestaat uit de identificatie en ruiming van aangetaste dieren.

Conclusies van het Veepeiler rund project i.v.m. besnoitiose

Besnoitiose werd in België voor het eerst in mei 2019 vastgesteld. Uit het onderzoek bleek dat een in 2015 ingevoerde stier de oorzaak was van de besmetting.  n het kader van het programma Veepeiler rund werd een door het Sanitaire Fonds gefinancierd onderzoeksproject opgezet om de risico’s van introductie en verspreiding van besnoitiose na invoer te beoordelen. Hieruit bleek duidelijk dat deze ziekte een echt risico vormt voor de Belgische rundveestapel en de conclusies van deze studie hebben de noodzaak aangetoond om wettelijke maatregelen te nemen om introductie van de ziekte te voorkomen.

Publicatie van een ministerieel besluit in 2023

Aangezien België tot nu toe zijn vrije status i.v.m. besnoitiose heeft kunnen behouden, is het dringend om maatregelen te nemen om de introductie van de ziekte via de invoer van runderen afkomstig van risicolanden te voorkomen. In 2023 wordt hjerover een ministerieel besluit uitgevaardigd dat bepaalt dat elke houder die een rund binnenbrengt uit een risicogebied, dit dier moet laten testen. Bij een positief resultaat moet het dier geslacht worden. Indien een dier uit een risicogebied in een beslag wordt binnengebracht en niet wordt onderzocht, moeten alle dieren van het beslag getest worden om zieke dieren te identificeren. Dit moet verdere spreiding binnen de rundveepopulatie voorkomen. Alle maatregelen opgenomen in de toekomstige wetgeving zullen ten laste zijn van de houder.

 

Voorkomen is beter dan genezen

In afwachting van de publicatie van dit besluit, en om te vermijden dat een houder zijn volledig beslag moet testen, worden houders die dieren aankopen vanuit risicogebieden sterk aangemoedigd om deze dieren te laten onderzoeken op besnoitiose en, in geval van positief resultaat, deze af te voeren. Zo beschermen ze hun eigen veestapel maar ook die van andere houders.