Vanaf 2 januari 2020 wordt Bisfenol A, erkend als hormoonverstoorder, verboden in thermisch papier. In dit perspectief, organiseerde de Afdeling Productbeleid en Chemische Stoffen van onze FOD, samen met de FOD Economie en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), een workshop om alternatieven voor Bisfenol A te bespreken.

Thermisch papier wordt vaak gebruikt door consumenten. Ze worden gebruikt om ontvangstbewijzen te maken voor kassa's, parkeerplaatsen, vervoer, instapkaarten, bioscoopkaarten, aangebrachte etiketten op postpakjes of op voeding,....

Een grote verscheidenheid aan belanghebbenden was aanwezig: fabrikanten, verwerkers en gebruikers van thermisch papier, fabrikanten van chemische alternatieven, onderzoeksinstituten, vertegenwoordigers van NGO's, beroepsverenigingen, vakbonden, nationale en Europese autoriteiten. Tijdens het werk werden verschillende manieren om Bisphenol A te vervangen overwogen en besproken.

Deze dialoog heeft duidelijk gemaakt dat samenwerking en betere communicatie in de toeleveringsketen van essentieel belang zijn om duurzame substitutie te waarborgen en te voorkomen dat bisfenol A wordt vervangen door andere gevaarlijke stoffen, zoals bijvoorbeeld bisfenol S.

De afdeling Productbeleid en Chemische Stoffen legt momenteel de laatste hand aan de evaluatie van de gevaren van bisfenol S voor de menselijke gezondheid. Zij heeft zich er ook toe verbonden om in 2020 en 2021 twee andere alternatieven van bisfenol A in thermisch papier te evalueren.

Het volledige verslag van de workshop kan worden gedownload van onze website.

De duurzame substitutie van zorgwekkende chemische stoffen is een prioriteit van onze FOD.