U kunt uw huis blijven schoonmaken met uw gebruikelijk schoonmaakmiddel. Is iemand uit uw gezin besmet of mogelijk besmet, dan kunt u best harde oppervlakken die vaak aangeraakt worden ontsmetten met bleekwater (ook wel “javel” genoemd).

De hoofdmanier om het virus door te geven is via hoesten en niezen, waarbij er druppeltjes uit de mond of neus komen. Het risico op besmetting verkleint door:

 • 1,5 meter afstand te houden
 • het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken
 • de handen regelmatig te wassen met stromend water, bij voorkeur warm of lauw, en vloeibare zeep.

Nauw contact met besmette personen is dus de belangrijkste bron van besmetting. Maar het coronavirus kan ook worden overgedragen via harde oppervlakken. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken die door veel mensen worden aangeraakt.

Is iemand uit uw gezin besmet of mogelijk besmet, dan kunt u best harde oppervlakken die veel aangeraakt worden, één keer per dag ontsmetten met bleekwater.  Denk maar aan lichtschakelaars, deurklinken, trapleuning, waterkranen, het toilet, tot de tafel en het nachtkastje.

 • De te behandelen oppervlakken moeten vooraf worden gereinigd met een licht vochtige doek (bevochtigd met leidingwater).
 • Meng het bleekwater in een liter leidingwater. Het water moet lauw zijn -tussen 18 en 25 graden.
  • Heeft u bleekwater van 15° chloor? Gebruik 20 ml per liter water (of 2 dessertlepels of 4 koffielepels).
  • Heeft u bleekwater van 8° chloor? Gebruik 40 ml per liter water (of 4 dessertlepels of 8 koffielepels).
 • Voor een optimale desinfectie de oplossing onmiddellijk gebruiken en aanbrengen met een spons/ reinigingsdoek. Bevochtig de oppervlakken overvloedig met de oplossing.
 • Laat de oplossing ten minste 5 minuten inwerken.
 • Draag waterbestendige handschoenen en bij voorkeur een veiligheidsbril om spatten in de ogen te vermijden.
 • Verlucht voldoende, open zo nodig de ramen.
 • Meng bleekwater NIET met andere schoonmaakmiddelen.
 • Spoel na met proper water, zeker die oppervlakken en materialen die met eet- of drinkwaren in contact kunnen komen.
 • Het bleekwaterproduct mag niet ouder zijn dan 3 maand gerekend vanaf de productiedatum.
 • Bewaar bleekwater buiten het bereik van kinderen.
 • Giet de resterende oplossing onmiddellijk weg na gebruik. Giet de verdunde oplossing zeker niet over in lege drankflessen! Zo vermijd je ongevallen met mogelijk ernstige gevolgen.

Gebruik enkel bleekwater dat gecontroleerd en toegelaten is door de FOD Volksgezondheid. Ontsmettingsmiddelen die goedgekeurd werden door de FOD bevatten een toelatingsnummer dat u op het etiket terugvindt. Ze zijn ook opgenomen in de databank met toegelaten producten op www.biocide.be.

In de andere ruimtes van uw woning, waar er minder kans is dat ze zijn blootgesteld aan het virus, volstaat een poetsbeurt met uw gebruikelijk schoonmaakmiddel. Elk commercieel beschikbaar reinigingsmiddel mag gebruikt worden om vloeren, muren … te reinigen. Het is belangrijk om bleekwater niet overal in uw huis te gebruiken, het is irriterend voor de huid en milieuschadelijk.