Van 18 tot 20 november 2019 is België gastland voor de Hotspot van de circulaire economie. Dit event is een unieke gelegenheid om kennis te maken met vernieuwende bedrijven en onderzoekscentra in Antwerpen, Brussel, Gent en Henegouwen.

België heeft binnen de circulaire economie tal van ondernemingen die stuk voor stuk koplopers zijn in hun activiteitengebied: duurzame chemie, nieuwe technologieën en schone technologieën, recuperatie van metalen en bouwmaterialen, cementnijverheid, enz. Op 19 november openen een aantal van die bedrijven in Antwerpen, Brussel, Gent en Henegouwen hun deuren voor deelnemers aan de Hotspot.

Marie Christine Marghem, federaal minister voor milieu en duurzame ontwikkeling, onderstreept naar aanleiding van de Hotspot 2019 de voorbeeldrol van die bedrijven: "De circulaire economie is meer dan een heilzaam kringloopmodel dat tegenover het lineaire staat. Vandaag is ze meer dan noodzakelijk als men kijkt naar de uitputting van de rijkdommen en de teloorgang van de biodiversiteit. We zijn dan ook fier dat we bedrijven die op dat gebied actief zijn in de kijker kunnen zetten, hun deskundigheid kunnen laten zien en aantonen dat deze sector ook een groot jobpotentieel heeft."

In elke stad loopt een parcours dat de aandacht vestigt op innovaties van ondernemingen, onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten, universiteiten en incubator- en acceleratorprogramma’s. Als er één gebied is waarop het publiek-particuliere partnerschap zichtbaar bloeit, dan is het wel dat van de circulaire economie. Ook heel wat middenveldorganisaties hebben zich bij de beweging aangesloten.

Antwerpen, cluster van de duurzame chemie

Antwerpen, met de op één na de grootste haven van Europa, doet volop mee aan de opgang van de circulaire en koolstofarme economie. Op de oevers van de Schelde is Blue Gate een van de eerste Belgische bedrijfsparken die zich toeleggen op circulaire economie. Circular South is een wijk in het zuiden van Antwerpen waar bewoners en ondernemingen samenwerken en er dankzij nieuwe technologieën duurzamer gaan leven. Aan de universiteit begeleiden incubators (Blue App en Blue Chem) beginnende ondernemingen, start-ups en bedrijven die zich engageren in duurzame chemie. Vennootschappen als Umicore, dat zeldzame metalen in mobiele telefoons en computers recycleert, waren al pioniers. Zo had Umicore in 2013 al een plaats veroverd tussen de 100 duurzaamste ondernemingen ter wereld.

Brussel, circulaire stad

Vernieuwing en experiment op het vlak van de circulaire economie leidden in Brussel tot het ontstaan van nieuwe economische activiteiten. Studio CityGate is een partnerschap tussen een onderneming gespecialiseerd in tijdelijk gebruik van gebouwen en het gewestelijk ontwikkelingsagentschap. Het slaagde erin een voormalig industrieel pand om te vormen tot modulaire ruimten voor ondernemers, ambachtslui en kunstenaars. Recy-K is dan weer een ruimte voor experiment waar het gewestelijk agentschap dat zich met inzameling en verwerking van afval bezighoudt, plaats en steun biedt aan bedrijven die afval een nieuw leven geven. De incubator Greenbizz biedt kantoor- en productieruimte voor innoverende start-ups en stelt de eigen activiteitenaccelerator City Fab1 ter beschikking.

Industriële symbiose in hartje Henegouwen

Nabij Bergen zijn pioniersbedrijven bezig met recyclage en optimaal gebruik van grondstoffen. Comet Traitements is een onderneming die metalen verhandelt en recycleert. Ze vermaalt metaalafval en haalt daar de zandige componenten uit om ze ter vervanging van zeezand te gebruiken voor de productie van asfaltbeton. De Groep Wanty gebruikt dit afgeleid product om 300 ton asfaltbeton per uur te produceren. Een schitterend voorbeeld van industriële symbiose! De firma Holcim verzamelt industrieel afval ten behoeve van de Belgische cementproducenten. Die draaien zowel binnen Europa als op wereldschaal mee aan de top wat alternatieven voor cementcomponenten betreft. Ze ontwikkelden ook ontmantelingstechnieken die het mogelijk maken beton te recycleren en helemaal te hergebruiken.

De Gentse haven, zenuwcentrum van de stadsontwikkeling

Ook in Gent specialiseren bedrijven zich in recuperatie en optimaal gebruik van middelen. Hun activiteiten vullen elkaar aan in een opmerkelijke industriële symbiose. Dat geldt met name voor de Steelanol plant van Arcelor Mittal en een hub die gespecialiseerd is in het opvangen en hergebruiken van CO2. Die laatste wordt binnenkort gelanceerd. Al deze bedrijven hebben zich gevestigd in het Gentse havengebied. Daarnaast brengen andere actoren "beweging" in de stad. Zo stelt het technologiepark een aantal laboratoria ten dienste van ondernemingen. Overheden en ondernemingen werken er ook samen aan Europese projecten (PLASTICITY en URBCON). Het project Nieuwe Dokken ten slotte, combineert stadsontwikkeling met circulaire economie en op nieuwe technologieën gerichte business cases.

Meer weten over de activiteiten van deze innoverende bedrijven?
Registreer via
https://circulareconomyhotspotbelgium.be/registration/

Informatie voor journalisten

Volledige programma Hotspot en bedrijfsbezoeken: https://circulareconomyhotspotbelgium.be/

Interviews, bedrijfsbezoeken en informatiemateriaal aanvragen? hotspotspress2019@health.fgov.be