Sinds 1 januari 1999 is tabaksreclame verboden in België. Die maatregel is een duidelijk signaal dat aanzetten tot roken maatschappelijk onaanvaardbaar is.

In 2013 veroordeelde de Brusselse correctionele rechtbank Colruyt tot een geldboete van 270.000 euro wegens inbreuken op het tabaksreclameverbod. De supermarktketen stapte daarop naar het hof van beroep dat op zijn beurt een aantal vragen stelde aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Uiteindelijk werd geen gehoor gegeven aan de argumenten van de verdediging. Op 5 maart 2018 viel de beslissing om de oorspronkelijke geldboete te handhaven.

Colruyt is volgens het hof van beroep op vier punten in de fout gegaan: het verkocht sigaretten onder de prijs vermeld op de fiscale zegel, de supermarktketen gaf hoeveelheidskortingen en kortingen voor bepaalde data, en bovendien kregen jeugdbewegingen 3 % korting op vertoon van een “jeugdkaart”.

Deze veroordeling is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de FOD Volksgezondheid en het Brusselse parket.