De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft  beslist op 30/10/21 om nu ook aan de gezondheidszorgprofessionals, met inbegrip van de stagiairs/studenten, een boostervaccinatie aan te bieden. Deze booster komt dus na de basisvaccinatie en zal altijd gebeuren met een  mRNA vaccin.

Booster voor gezondheidszorgpersoneel om zorgsysteem en patiënten te beschermen
Op basis van het advies van de Hoge Gezondheidsraad en van de Task Force Vaccinatie heeft de IMC net beslist om aan alle zorgverleners in de ziekenhuizen, in de eerstelijnsgezondheidszorg en de thuishulp een boostervaccin aan te bieden. Hiervoor zullen enkel mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna) gebruikt worden. Door de huidige stijging van de COVID-besmettingen en -ziekenhuisopnames, en door de opkomst van andere infecties (bv griep) is er een grote bijkomende werklast voor het gezondheidszorgpersoneel.  Om het gezondheidszorgsysteem in stand te houden is het belangrijk dat de uitval door ziekte in deze groep zoveel mogelijk beperkt wordt. Daarnaast verlaagt door deze booster ook het risico dat de zorgverleners het virus op hun patiënten overdragen. 
Deze  boosters zullen worden aangeboden minstens 4 maanden na de tweede prik van het AstraZeneca- of de enige prik van het Johnson & Johnson-vaccin, en minstens 6 maanden na de tweede prik van het Pfizer- of Moderna-vaccin.  Deze vaccinatie zal van start gaan vanaf half november.  Een meer specifieke omschrijving van wie exact in aanmerking komt, zal eerstdaags meegedeeld worden.

Noodzaak tot duurzaam herdefiniëren van de test- en quarantainestrategie
De IMC, samen met de Ministers van Onderwijs, heeft vandaag ook het debat over de test- en quarantainestrategie met betrekking tot min-12jarigen verder gezet op basis van bijkomende evidence, duidelijke signalen van het terrein, en pragmatische overwegingen.  De IMC beslist om de test- en quarantainestrategie in haar globaliteit te herdefiniëren op haar vergadering van 24/11. Ondertussen neemt zij akte van een tijdelijke afschakeling van de test- en quarantainestrategie in het Nederlandstalig onderwijs enerzijds en alle nodige flankerende maatregelen op het vlak van ventilatie, gebruik van CO2-meters, communicatie naar de ouders, afstandsmaatregelen waar nodig, het behoud van contacttracing in gezinnen en  buitenschoolse activiteiten, en zo meer anderzijds.
Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Christie Morreale – Waals Gewest (voorzitster IMC)
  • Wouter Beke – Vlaanderen,
  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap, 

Pedro Facon, Regeringscommissariaat Corona,
en de Ministers van Onderwijs Ben Weyts, Caroline Désir en Lydia Klinkenberg voor wat betreft de test- en quarantainestrategie.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.