De Interministeriële Conferentie stelt vast dat de huidige epidemiologische situatie zorgwekkend is en blijft. Het aantal personen dat ziek of gehospitaliseerd wordt, of overlijdt, is sinds oktober 2021 sterk gestegen.  Vandaag,  bij aanvang van de herfst, is de druk op het gezondheidszorgsysteem bijzonder groot. Dit geldt voor het ziekenhuissysteem, dat vandaag ongeveer een kwart van de ICU-capaciteit besteedt aan COVID-19-zorg. Dit aandeel zal nog stijgen en opnieuw leiden tot uitstel van andere, niet COVID-19-zorg. Ook in de eerste lijn, bij de huisartsen, wachtposten en apothekers is de belasting erg hoog doordat men zowel reguliere zorg moet aanbieden als mensen met symptomen en hoog-risicocontacten moet testen. De prospectieve modellen tonen dat het hoogtepunt van deze vierde golf nog niet is bereikt en waarschijnlijk in de tweede helft van november haar hoogste niveau zal bereiken. Hoe hoog de vierde golf zal uitkomen en hoe lang deze zal aanhouden, is op dit moment onzeker.
 
In deze context is het dus absoluut noodzakelijk om de viruscirculatie te doen dalen. Door een verminderde viruscirculatie wordt de bevolking beter beschermd tegen ziekte, ziekenhuisopname en overlijden.  Er bestaan hiervoor geen perfecte of unieke instrumenten.  Er is een combinatie van maatregelen en inspanningen nodig, van iedereen.
 
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid legt de nadruk op volgende beschermende maatregelen of ‘verdedigingslinies’:

 1. Vaccinatie is en blijft ons sterkste instrument tegen ziekte en ziekenhuisopname. Dat blijkt uit de analyse van alle cijfers. De vaccinatiecampagne loopt nog steeds en we slagen er in om nog elke week ongeveer 25.000 burgers voor de eerste maal te vaccineren. We zetten deze inspanningen verder en rollen ondertussen de boostervaccinatie uit. De prioriteit is daarbij gelegd op de bevolkingsgroepen die meest dringend nood hadden aan dit boostervaccin, dus ouderen en kwetsbaren. Essentieel daarbij blijft steeds dat de bevolkingsgroepen die er het meeste nood aan hebben, het snelst toegang krijgen tot dit boostervaccin. De Conferentie roept iedereen op om zich te laten vaccineren van zodra ze daarvoor worden uitgenodigd. In dit kader heeft de IMC van vandaag al de toediening van een mRNA-boostervaccin goedgekeurd aan personen die het één dosis Jansen-vaccin hebben gekregen. De IMC heeft deze beslissing genomen op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad, die tot deze conclusie kwam op basis van een analyse van Belgische en internationale wetenschappelijke gegevens uit onder meer de Verenigde Staten.Momenteel worden al alle gevaccineerde 65-plussers en gezondheidsprofessionals uitgenodigd voor een boostervaccin. Vanaf half december worden dus ook de personen met het Janssen-vaccin uitgenodigd. De IMC heeft daarnaast opdracht gegeven een plan uit te werken voor een veralgemeende boostervaccinatie voor de -65jarigen. Zij heeft aan de Hoge Gezondheidsraad en de TaskForce Vaccinatie gevraagd om de wetenschappelijke basis daarvoor tijdens de komende twee weken op punt te stellen en diverse scenario’s voor te bereiden. Hieruit zal dan, onder meer, moeten blijken hoe en wanneer welke personen hun boostervaccin zouden krijgen. Het globaal plan voor deze veralgemeende boostervaccinatie wordt besproken op de IMC van 27 november.
 2. Na 22 maanden kennen de burgers de preventieve maatregelen die ze, rekening houdend met hun eigen risicoprofiel of het risicoprofiel van de personen met wie ze contact hebben, kunnen inzetten om zichzelf en anderen te beschermen. De IMC herhaalt de tips voor een veilige herfst en winter:
  - In de huidige context geldt voor iedereen, maar vooral voor de oudere en kwetsbare personen en zij die contact hebben met deze personen: beperk je contacten, verlucht en ventileer ruimtes, houd afstand, gebruik mondmaskers, pas de regels voor een goede hand- en hoesthygiëne toe, maak aanvullend op testindicaties gebruik van mogelijkheid van zelfevaluatietool of zelftesten bij twijfel of bezorgdheid, etc.
  - Als je je ziek voelt: blijf thuis, ga niet naar het werk of naar school, ontmoet geen vrienden. Laat je zo snel mogelijk testen.
  - Belast je huisarts, apotheker of de 1733-lijn zo weinig mogelijk met informatieve vragen over testing en contactopvolging: check de website www.info-coronavirus.be of bel het call-center 0800 14 689. Mensen met symptomen van een coronabesmetting, kunnen nu zelf met een online evaluatietest nagaan of het nodig is om zich te laten testen en een testcode krijgen. Een bezoek aan de huisarts is dan niet meer nodig. Deze zelfevaluatietool is beschikbaar op www.mijngezondheid.belgie.be.
  - Bij positieve test of hoog-risicocontact: respecteer de isolatie-of quarantainemaatregelen. Bescherm als hoog-risicocontact jezelf en anderen, en beperk je contacten tot een minimum, ook als je als gevaccineerd hoog-risicocontact de quarantaine mag beëindigen na een eerste negatieve test.
  - Verlucht uw binnenruimtes en check de luchtkwaliteit via een CO2-meter (desgevallend verplicht op sommige plaatsen zoals horeca, feestzalen, fitnessruimten…)
  - Ken je eigen risicoprofiel. Ben je 65+ en/of heb je onderliggende aandoeningen of immuniteitsproblemen? Beperk je contacten, verlucht en ventileer, houd afstand, gebruik mondmaskers in het gezelschap als je geen 1,5 m afstand kan houden. Heb je contact met deze kwetsbare groepen: bescherm hen, maak eventueel gebruik van zelftesten.
 3. Het dragen van een mond-neusmasker beschermt jou en anderen tegen de verspreiding van het coronavirus. Je draagt een mond-neusmasker in alle situaties waarbij je geen 1,5 meter afstand kan bewaren. Het dragen van een mond-neusmasker is ook verplicht, voor iedereen ouder dan 12 jaar in bepaalde omstandigheden.  De IMC roept alle organisatoren van evenementen, of uitbaters van sportieve, recreatieve, culturele, … inrichtingen, en de horeca op om hun bezoekers maximaal te sensibiliseren voor het dragen van een mond-neusmasker, ook al wordt er een CST gebruikt. 
 4. Telewerk is sterk aanbevolen. Door telewerk verminderen de contacten op de werkplek en in het openbaar vervoer. Met de sociale partners worden afspraken gemaakt over de toepassing van het telewerk en preventieve maatregelen op de werkplek.
 5. Het Covid Safe Ticket (CST) is een instrument dat kan bijdragen tot veiligere contacten. Het is geen perfect instrument, omdat ook gevaccineerden besmet kunnen zijn, zelfs al blijkt de incidentie van gevaccineerde 18-64-jarigen 2x lager dan bij niet-gevaccineerden. Hoe dan ook is het aanbevolen het CST te combineren met andere beschermingslagen, zoals het dragen van een mond-neusmasker of het houden van afstand, of het verbeteren van de luchtkwaliteit, enz. Ook voor het CST geldt wat voor andere instrumenten geldt: de combinatie van meerdere instrumenten verzekert een betere bescherming.
 6. Opsporing van hoog-risicocontacten blijft belangrijk om te vermijden dat het virus verder circuleert en mensen treft die kwetsbaarder zijn.  Contactopsporing kan alleen maar goed werken indien besmette personen ook de coördinaten van hun contacten doorgeven aan de call centers. De Coronalert app laat bovendien toe om ook personen die men niet kent een melding te laten sturen.  Omgekeerd word je zelf ook verwittigd wanneer je een hoog-risicocontact hebt gelopen, zodat je zelf maatregelen kunt nemen om kwetsbare mensen te beschermen.  Op een moment dat het aantal contacten tussen de mensen vergroot (in horeca, sportactiviteiten, culturele evenementen, …) is deze app dus een zeer nuttig en eenvoudige aanvulling in de contactopsporing en de bescherming van mensen. De IMC roept dan ook iedereen op om deze gratis app te installeren en te activeren.

 
Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

 • Christie Morreale – Waals Gewest (voorzitster IMC)
 • Wouter Beke – Vlaanderen,
 • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
 • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
 • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
 • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
 • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
 • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

Pedro Facon, Regeringscommissariaat Corona.
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.