Na de prioritaire groepen wordt de rest van de volwassen bevolking vanaf begin december uitgenodigd voor een booster met een mRNA-vaccin.  De IMC heeft hiervoor vandaag groen licht gegeven op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie van het Regeringscommissariaat Corona. De volgorde van uitnodigen wordt bepaald in functie van dalende leeftijd en de tijdsduur sinds het vorige vaccin. Ten laatste in maart 2022 zal iedereen die binnen de voorwaarden valt de kans hebben gekregen een boostervaccin te krijgen. Voor deze boostercampagne zullen voldoende vaccins en materiaal beschikbaar zijn. 
 
Prioritaire groepen krijgen vóór einde 2021 een uitnodiging
De 4 vaccins die in België werden gebruikt voor de basisvaccinatie zijn zeer effectief. Uit een recente studie met Sciensano blijkt dat dankzij deze vaccins 30.000 ziekenhuisopnames werden vermeden sinds de start van de vaccinatiecampagne in januari 2021. De bescherming tegen ernstige ziekte is momenteel nog steeds hoog, maar sinds oktober 2021 is ze wel licht gedaald, vooral bij mensen met verminderde immuniteit en 65plussers. Om die reden worden deze groepen al volop uitgenodigd en gevaccineerd met een boostervaccin, net als de zorgverleners en, in de loop van december, de mensen die één dosis van het Janssen-vaccin (waarvan de werkzaamheid sneller afneemt) kregen. Vóór  begin 2022 zal iedereen van deze ongeveer 3,5 miljoen mensen de kans hebben gehad om een afspraak te maken voor een boostervaccin.

Hoe zal deze boostervaccinatie worden georganiseerd ?

Volgorde op basis van leeftijd en het tijdstip van de vorige vaccinatie
Méér dan 8 miljoen mensen kregen al een volledige basisvaccinatie. Hiervan kregen er 510 000 een Astra-Zeneca-vaccin. Voor hen wordt een interval van 4 maanden tussen de tweede en de boosterdosis aanbevolen. Zij kunnen dus al vanaf december progressief worden uitgenodigd. De overige 4,2 miljoen mensen die een basisvaccinatie met een mRNA-vaccin (van Pfizer of Moderna) kregen, zullen vanaf midden december worden uitgenodigd. De volgorde wordt bepaald door
1) het interval van 6 maanden tussen de 2e en de 3e vaccinatie en
2) de dalende leeftijd.

Een booster voor iedereen uiterlijk in maart 2022
Momenteel kunnen in ons land ongeveer 420.000 vaccins per week worden toegediend. Deze capaciteit is ruim voldoende voor de prioritaire groepen en voor de basisvaccinaties die nog steeds elke dag worden toegediend (ongeveer 25 000 eerste doses per week en evenveel tweede doses). Vanaf december wordt de capaciteit verder verhoogd tot bijna 530 000 doses per week (50 000 in Brussel, ten minste 300 000 in Vlaanderen, 170 000 in Wallonië en 3 300 in Ostbelgien). Op die manier zal de meerderheid van de volwassenen jonger dan 65 jaar uiterlijk in maart 2022 een boosterdosis kunnen krijgen.

Voldoende voorraad
Er zijn voldoende mRNA-vaccins (en voorbereidings- en injectiemateriaal) beschikbaar voor de boostercampagne: er zijn momenteel 23 miljoen spuiten en naalden en ongeveer 5,2 miljoen doses mRNA-vaccin in voorraad. Vanaf januari 2022 worden bovendien nieuwe leveringen verwacht.

Parallelle kanalen voor de boostervaccinatie
De Taskforce heeft de mogelijkheid om, in overleg met de sociale partners, meerdere kanalen voor de boostervaccinatie te gebruiken met name via de bedrijfsgeneeskunde diensten, in functie van de beschikbaarheid van vaccins en telkens volgens het basisschema (minimum na 2, 4, 6 maanden).  De Taskforce zal hierover overleggen met de Gemeenschappen en de geïnteresseerde private en openbare diensten en sectoren.
Volgend op het Overlegcomité heeft de IMC aan de Hoge Gezondheidsraad gevraagd om tegen half december, samen met het Comité voor Bio-ethiek, een advies uit te brengen over de vaccinatie van de 5-11 jarigen.

Zorgwekkende variant in het zuiden van Afrika
Daarnaast werd de IMC al op 26 november grondig geïnformeerd door de Risk Assessment Group over een nieuwe en zorgwekkende variant van het coronavirus die in het zuiden van Afrika is ontdekt.  De IMC heeft op basis van de wetenschappelijke adviezen onmiddellijk beslist enkele landen in het zuiden van Afrika toe te voegen aan de lijst van landen met Variants of Concern (VOC). Het gaat om Zuid-Afrika, Eswatini, Zimbabwe, Malawi, Lesotho, Mozambique, Botswana, Namibia en Zambia. Dit betekent onder meer dat reizen vanuit deze landen naar België verboden wordt, of enkel kan onder strikte voorwaarden. Dit verbod gaat in op 28 november.  Meer informatie is beschikbaar op  https://www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/.

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Christie Morreale – Waals Gewest (voorzitster IMC),
  • Wouter Beke – Vlaanderen,
  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

Pedro Facon, Regeringscommissariaat Corona,
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.