De huidige toename van COVID-19 infecties doet ook het aantal ziekenhuisopnames toenemen, terwijl de capaciteit van de ziekenhuizen in de zomervakantie lager ligt. Volgens de recente adviezen van de Risk Assessment Group (RAG), Risk Management Group (RMG) en het Strategisch Wetenschappelijk Comité (SSC) is het cruciaal dat zeker de meest kwetsbare personen, maar ook de mensen in hun naaste omgeving, volledig gevaccineerd zijn. Een of meerdere boosters met een mRNA-vaccin van Pfizer of Moderna biedt een bescherming tegen ernstige corona van ruim 90%, die maandenlang aanhoudt. Andere maatregelen om de huidige golf af te buigen zijn reeds gekend: het voldoende ventileren van binnenruimtes thuis, op het werk, in woonzorgcentra en bij samenkomsten. Mensen met symptomen moeten zich laten testen, en bij een positief resultaat 7 dagen in isolatie gaan. Nadien dragen zij best nog gedurende 3 dagen een mondmasker.

De laatste dagen stellen we in ons land, zoals in vele andere Europese landen, een nieuwe stijging van het aantal  infecties vast. Dit vertaalt zich ook naar een verdere toename van de ziekenhuisopnames, met meer dan 43% in de laatste 2 weken. Voorlopig blijven de opnames op intensieve zorgen en het aantal uitbraken in de woonzorgcentra beperkt, maar waakzaamheid blijft geboden. 
Tijdens de zomervakantie zal de capaciteit van de ziekenhuizen beperkter zijn. In de zomer verdienen de vele zorgverleners ook de nodige rust. Het is van cruciaal belang dat we een overbelasting van de zorg vermijden, door verder in te zetten op vaccinatie en een aantal andere voorzorgsmaatregelen.

Een derde prik voor een zorgeloze vakantie
Dit voorjaar kreeg iedereen van 12 jaar en ouder de mogelijkheid om een derde prik (booster) te laten zetten. Op 21 juni had 76% dit gedaan. Degenen die hier nog niet op ingingen, roepen we op om hun immuniteit tegen ernstige COVID-19 terug op punt te stellen. De bescherming die de basisvaccinatie met één of twee dosissen bood, is ondertussen uitgewerkt. Een booster beschermt niet enkel jezelf, maar ook de kwetsbare mensen in je omgeving, en helpt het risico op een overbelasting van de zorgsector te beperken.

Vierde prik essentieel voor bescherming meest kwetsbaren
De personen met verlaagde immuniteit werden in het begin van dit voorjaar uitgenodigd voor een vierde prik. Op 21 juni had bijna 65% van hen deze gekregen. Degenen die hun 4e prik nog niet hebben laten toedienen lopen extra risico op een ernstige COVID-19  infectie en doen dit best zo snel mogelijk. Er wordt hen nu ook nog een herinneringsbrief gestuurd.
De personen met ernstig verminderde immuniteit, zoals transplantpatiënten, dialysepatiënten en sommige patiënten die zware immunosuppressiva nemen en minder reageerden op vaccinatie, kunnen ook sinds kort via hun specialist het geneesmiddel Evusheld toegediend krijgen, dat hen effectief beschermt gedurende een half jaar.

Andere maatregelen om nieuwe golf/aantal nieuwe besmettingen onder controle te houden
Andere maatregelen om de huidige golf af te buigen zijn gekend: het voldoende ventileren van binnenruimtes thuis, op het werk, in woonzorgcentra en bij samenkomsten.  Bijeenkomsten buiten zijn  trouwens veiliger en aangenamer in deze zomermaanden.
Mensen met symptomen moeten zich nog steeds laten testen. Bij twijfel kunnen zij de zelfevaluatietool op mijngezondheid.be gebruiken. Bij een positief resultaat dienen zij 7 dagen in isolatie te gaan. Nadien dragen zij best gedurende nog 3 dagen een mondmasker.
Voor kwetsbare personen met onderliggende aandoeningen en/of van hogere leeftijd blijft een FFP2-masker aangeraden op het openbaar vervoer en bij contact met grote aantallen mensen. Een mondmasker blijft verplicht in de zorgsector.
In de loop van volgende week zal de Hoge Gezondheidsraad een advies uitbrengen over  de boostercampagne die na de zomer voorzien wordt, om de bescherming van de bevolking in het najaar te versterken. Op basis van dat advies en dat van de Task Force Vaccinatie zal de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid beslissen wie zal worden uitgenodigd voor een volgende booster, en wanneer dit zal gebeuren.
 
 
Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Christie Morreale – Waals Gewest (voorzitter IMC),
  • Hilde Crevits – Vlaanderen
  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.