Covid-19: isolatieverplichting na positieve test niet langer vereist.

Gezien de gunstige evolutie van de pandemie heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid een einde gemaakt aan de automatische verplichte isolatieperiode van 7 dagen na een positieve COVID-test. Vanaf heden wordt een COVID-19 infectie benaderd zoals griep.

De deelstaten ondernemen het nodige om de beslissing zo snel mogelijk in werking te laten treden. Enkel in Brussel treden de maatregelen onmiddellijk in werking.

De Ministers benadrukken dat het zeer belangrijk is dat mensen die respiratoire symptomen (bv. hoesten en koorts) hebben, thuis blijven zolang de symptomen aanhouden. Indien de symptomen ernstig zijn, moet contact met de huisarts worden opgenomen. In geval van een positief COVID-test in afwezigheid van symptomen moet men niet langer thuis blijven.

Bij symptomen van luchtweg infectie (hoest, niezen…) is het steeds aanbevolen om een mondneusmasker te dragen, vooral bij contact met oudere of kwetsbare mensen. Ook andere hygiëneaanbevelingen om de overdracht van luchtweginfecties te beperken, zoals handen wassen en goede ventilatie, zijn aanbevolen.  De eigen verantwoordelijkheid om je zelf, je collega’s en anderen te beschermen is belangrijk.

Voor bewoners van woonzorgcentra is het aan de behandelende arts om te beslissen over de beschermingsmaatregelen in geval van luchtweginfectie van de bewoner. De maatregelen die in de voorziening moeten worden toegepast, moeten worden bepaald door de coördinerende arts, ondersteund door het zorgteam van het woonzorgcentrum.

Voor ziekenhuizen is het aan het comité voor ziekenhuishygiëne om de regels voor eventuele isolatie te bepalen.

Dit persbericht is opgemaakt in naam van de volgende Ministers, die deel uitmaken van de IMC Volksgezondheid :

  • Antonios Antoniadis – Duitstalige Gemeenschap (voorzitter van de IMC)
  • Christie Morreale – Waals Gewest
  • Hilde Crevits - Vlaanderen
  • Frank Vandenbroucke – Federale regering
  • Valérie Glatigny – Franse Gemeenschap
  • Bénédicte Linard – Franse Gemeenschap
  • Alain Maron – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie
  • Elke Van den Brandt – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

De IMC Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu