Op basis van de adviezen van het EMA, de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force Vaccinatie besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) zonet om het vaccin van Johnson & Johnson te gebruiken bij alle volwassenen.  Het AstraZeneca vaccin zal op basis van de recente benefit/risk analyse van het EMA voortaan gebruikt worden bij mensen vanaf 41 jaar.  Bij hen liggen de voordelen van het vaccin vele malen hoger dan de zeldzame risico’s.  Iedereen die al een eerste dosis van dit vaccin heeft gekregen, krijgt ook een tweede dosis na twaalf weken. De vaccinatiecampagne blijft met deze beslissingen op volle snelheid. 

De IMC, in aanwezigheid van verschillende experten, heeft deze beslissingen genomen op basis van onder meer analyses van het Europese Geneesmiddelagentschap (EMA), van de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force Vaccinatie. Ze heeft ook sterk rekening gehouden met de nog steeds hoge aantallen COVID-19-besmettingen, het risico op nieuwe varianten en de aanhoudende zware druk op het gezondheidszorgsysteem en de ziekenhuizen.   

AstraZeneca: Benefit/risk analyse door het EMA
Gisteren kwam het wetenschappelijk comité van het EMA tot de conclusie dat het risico op ernstige COVID-19 globaal veel hoger ligt dan dat op ernstige bijwerkingen, zoals bloedklonters in combinatie met verlaagde bloedplaatjes. Deze bijwerking van het AZ-vaccin komt slechts in heel zeldzame gevallen voor, en dan vooral bij jongere mensen. De analyse van EMA toont aan dat na vaccinatie hospitalisatie en opname op intensieve zorgen door COVID-19 in alle leeftijdsgroepen, ook de jongeren, lager ligt dan het risico op die nevenwerking. Boven de leeftijd van 30 worden er door vaccinatie ook meer overlijdens vermeden.
België vroeg recent samen met een aantal andere landen aan EMA om een baten/risico analyse te maken voor de verschillende leeftijdscategorieën. In afwachting van deze EMA-update had België het vaccin tijdelijk voor mensen van 56 jaar of ouder voorbehouden. De IMC besliste nu op basis van ook de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force Vaccinatie om het AstraZeneca-vaccin te gebruiken vanaf 41 jaar. Op die leeftijd zijn de voordelen zeker groter dan het zeldzame risico.
Het EMA bleef ook bij haar aanbeveling om bij iedereen die reeds een eerste dosis van het AZ-vaccin kreeg, ook de tweede dosis toe te dienen, vier tot twaalf weken na de eerste en dit voor alle leeftijden. In België werden al meer dan 800 000 mensen met het AZ-vaccin ingeënt. De IMC sluit zich aan bij het EMA- standpunt. Uit de klinische studies blijkt namelijk dat deze termijn de beste bescherming tegen COVID-19 biedt.

Johnson & Johnson
De IMC besliste ook om de vaccinatie met het Johnson & Johnson-vaccin, waarvan momenteel de eerste 36.000 doses geleverd zijn, zo snel mogelijk op te starten. Het J&J-vaccin heeft het grote voordeel dat slechts één dosis nodig is en dus snel leidt tot bescherming. Ook voor thuisvaccinatie is dit het voorkeursvaccin. Op woensdag zette het EMA het licht op groen voor het gebruik van het vaccin in alle leeftijdscategorieën. In de VS wordt na een diepgaande veiligheidsanalyse van de CDC en de FDA het J&J vaccin verder gebruikt. De voordelen van vaccinatie wegen duidelijk op tegen de zeldzame risico’s. Ondertussen meldde J&J dat zij de leveringen opnieuw zullen opstarten. België verwacht volgende week een levering van 62.400 vaccins. In april-juni zouden in totaal 1,4 miljoen vaccins in ons land worden geleverd.
De ministers van de IMC vinden het belangrijk dat de vaccinatiecampagne op kruissnelheid kan blijven en waar mogelijk nog versnellen. Door het opbouwen van bescherming tegen COVID-19 met alle beschikbare vaccins voorkomen we hospitalisatie, opname op intensieve zorgen en ook sterfte. Dit is de beste strategie om onze ziekenhuizen te ontlasten en heeft een gunstige impact op non-covid zorg. Dit zal ook bijdragen aan het mogelijk maken van verdere versoepelingen.

Zwangere vrouwen
Op advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force zullen ook zwangere vrouwen zich prioritair kunnen laten vaccineren. De huisartsen krijgen hierover volgende week meer informatie.
Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Wouter Beke – Vlaanderen (voorzitter IMC),
  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
  • Christie Morreale – Waals Gewest,
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap, 

en Pedro Facon, Regeringscommissariaat Corona.
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.