De IMC Volksgezondheid zet principieel het licht op groen voor de vaccinatie van 16-17 jarigen met het Pfizer-vaccin. Ze onderzoekt ook of het mogelijk is dat jongeren geïnformeerd kunnen kiezen voor het Johnson & Johnson en Astra-Zeneca-vaccin.

Nu ook vaccinatie van 16-17-jarigen
Vanmorgen besliste de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid principieel om ook aan de 16-en 17-jarigen een vaccinatie tegen COVID-19 aan te bieden, volgens modaliteiten die uitgewerkt worden door de Task Force. Dit zal gebeuren met het Pfizer-vaccin, dat voor deze leeftijdsgroep de toelating van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) verkreeg. In het begin van dit jaar werden in ons land de 16-17-jarige zorgverleners die stage liepen in o.a. woonzorgcentra er reeds mee gevaccineerd.
De vaccinaties van deze jongeren zal aansluiten op deze van de 18-jarigen. Vanaf juli zullen zij een uitnodiging ontvangen voor hun eerste dosis. De 16-17-jarige adolescenten met de hoogste risico’s (zogenaamde co-morbiditeiten) komen prioritair aan bod.
Volgens de Wet op de Patiëntenrechten mag de 16-17 jarige zelf beslissen of hij/zij zich laat vaccineren. De toestemming van de ouders is daarvoor niet nodig, omdat de jongere ‘medisch meerderjarig’ is. Hij/zij wordt in staat geacht om hierover zelf te kunnen beslissen.
De vaccinatie van kinderen jonger dan 16 is nog niet aan de orde. Hiervoor zijn bijkomende wetenschappelijke en ethische analyses noodzakelijk.

Onzekerheid van leveringen doet IMC zoeken naar alternatieve scenario’s om vaccinatiesnelheid aan te houden
Vorige week besliste de IMC om tijdelijk een leeftijdsgrens van 41 jaar in te stellen voor het Janssen vaccin (J&J) naar aanleiding van een zeer zeldzame nevenwerking met ernstige trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes na vaccinatie.
Door latere leveringen en nu ook deze leeftijdsgrens dreigt de vaccinatiecampagne enige vertraging op te lopen. Tegen de achtergrond van potentiële nieuwe varianten blijft het in het kader van de bestrijding van de pandemie cruciaal om zo snel mogelijk iedereen volledig te vaccineren.
De IMC vraagt nu aan de Task Force om - in analogie met een aantal andere Europese landen - te onderzoeken of en hoe het wenselijk en mogelijk is om jongeren tussen 18 en 40 jaar een geïnformeerde keuze te laten maken voor enerzijds het J&J en anderzijds het Astra-Zeneca-vaccin. Daarbij zouden personen vrijwillig die keuze kunnen maken om gevaccineerd te worden. “Vrijwillig” betekent dat elkeen die hier niet voor kiest, toch in aanmerking blijft komen voor een mRNA-vaccin.
De Task Force zal nu verder onderzoeken hoe die optie van vaccinatie na geïnformeerde keuze in de praktijk zou kunnen gebracht worden met aandacht voor zowel de juridische als ook de operationele aspecten van de uitnodiging en boeking van de vaccinatie. Op basis hiervan en van de verdere studie van het afwegen van voor- en nadelen van de diverse vaccins zal de IMC dan een beslissing nemen.
Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Wouter Beke – Vlaanderen (voorzitter IMC),
  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
  • Christie Morreale – Waals Gewest,
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap, 

en Pedro Facon, Regeringscommissariaat Corona.
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.