Op maandag 3 juli lanceert de dienst Biodiversiteit & Governance van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een nieuw onlineplatform om de milieu-impact van de consumptie van basisproducten in België op te volgen.
Het platform werd ontwikkeld in samenwerking met het Stockholm Environment Institute, en geeft via een dashboard schattingen weer van de globale impact van de consumptie in België op verschillende milieuaspecten, zoals ontbossing in de tropen, gebruik van zoet water en verlies van biodiversiteit.
Daarnaast geeft het dashboard geeft ook aan welke landen het meest getroffen zijn en voor welke producten de meeste grondstoffen verbruikt worden. Het platform heeft als doel om dankzij kwaliteitsvolle informatie bezoekers bewuster te maken van de impact van hun consumptie en duurzaam gedrag te promoten.


De gevolgen van onze consumptiekeuzes op de duurzaamheid van waardeketens zijn een zeer belangrijke kwestie voor de Belgische federale milieuoverheden. Zo is de strijd tegen geïmporteerde ontbossing een van de prioriteiten van ons land. Daarom valt de lancering van het nieuwe platform samen met de eerste dag van het Belgische voorzitterschap van het Amsterdam Declaration Partnership (ADP). Deze vrijwillige coalitie van 10 landen werd in 2015 gelanceerd in het kader van het klimaatakkoord van Parijs, met als doel samen te werken met consumerende en producerende landen en alle actoren in de toeleveringsketens, om zo duurzame landbouw te bevorderen en ontbossing te beperken.
 
België zal het voorzitterschap van het ADP tot eind 2023 waarnemen en zijn inspanningen voortzetten, zoals de diplomatieke betrekkingen met de belangrijkste producerende landen. Ook zullen we een globale aanpak tegen ontbossing promoten, met bijzondere aandacht voor de aspecten die nog te weinig aan bod komen, zoals de impact op het verlies aan biodiversiteit en de rol van fatsoenlijke inkomsten voor de creatie van duurzame waardeketens.

Deze "nexus"-benadering staat centraal in de Belgische inspanningen om ontbossing tegen te gaan, en heeft o. a. geleid tot de financiering van een studie in 2022 over de risico's van ontbossing en biodiversiteitsverlies in agrarische waardeketens in België. Een volgende studie, die de analyse zal verbreden met kwesties inzake waterverbruik, is voorzien voor eind dit jaar.

Meer info : commodityfootprints.earth/belgium