Op dinsdag 25 augustus namen de inspecteurs van de FOD Volksgezondheid een bedreigde aap in beslag die illegaal werd vastgehouden in de woning van een particulier. De berberaap werd toevertrouwd aan de Stichting AAP. Deze stichting voert een project uit dat gericht is op het voortbestaan van deze bijzondere aap.

De berberaap staat op het punt uit te sterven. Er leven nog zo’n 10 000 exemplaren in het wild in Marokko en Algerije, maar de populatie neemt snel af als gevolg van stropers en door de vernietiging van de natuurlijke habitat van het dier.

De berberaap wordt beschermd door de CITES-overeenkomst en staat op lijst I van het verdrag, dat de vangst in het wild en de handel in wilde soorten verbiedt. De berberaap werd recent aan de lijst toegevoegd: de aanpassing werd in 2016 door de Europese Unie en Marokko voorgesteld en trad in februari 2017 in werking.

Het bezitten van een dier op de I-lijst is verboden, tenzij de eigenaar een Europees CITES-certificaat heeft voor het wettelijk houden van het dier, of indien kan bewezen worden dat de eigenaar het dier registreerde toen de soort aan de CITES-lijst I werd toegevoegd.De betrokken eigenaar kon echter niet aantonen dat het dier wettelijk werd gehouden. Daarom voerden de inspecteurs van de cel Soorten van de FOD Volksgezondheid een administratief onderzoek uit. Hieruit bleek dat het dier in Marokko uit de natuur werd gehaald en illegaal werd vervoerd en verhandeld.

In hun zoektocht naar een oplossing contacteerden de inspecteurs en CITES-deskundigen de Stichting AAP. Hun project, ‘Born to Be Wild’, is een internationaal samenwerkingsproject gewijd aan het voortbestaan van de berberaap. Stichting AAP werkt hiervoor nauw samen met het IFAW (International Fund for Animal Welfare) en andere organisaties. Leden van de Stichting stonden de FOD-inspecteurs bij  de inbeslagname van het dier en bij het vervoer naar zijn nieuwe thuis.