Deze actie maakt deel uit van een onderzoek dat al maanden aan de gang is, na een reeks controles die zijn uitgevoerd bij verschillende personen die meer dan 50 roofvogels in hun bezit hadden. De in beslag genomen roofvogels zijn beschermd door het CITES-Verdrag over de handel in beschermde soorten.

In totaal hebben de federale inspecteurs 4 rode wouwen (waaronder 2 zeer jonge vogels), een Amerikaanse oehoe, een Siberische oehoe, twee berg caracara en een Afrikaanse uil in beslag genomen. De meeste van deze roofvogels maken geen deel uit van de Belgische fauna.

Ze kunnen alleen legaal in België worden gehouden als ze in gevangenschap geboren zijn en over de vereiste documenten beschikken.

Tijdens de controles werden meer dan 50 vogels, waarvoor op het moment van controle, geen CITES-certificaat of wettelijk bewijs van oorsprong bestond, ter plaatse in beslag genomen. Aan het einde van het administratieve onderzoek werd geconcludeerd dat er sprake was van overtredingen van de CITES-wetgeving,  Toen de inspecteurs 15 vogels definitief in beslag wilden nemen, waren zes van deze vogels verdwenen (vijf roofvogels en één Groenvleugel Ara). Ze vonden ook 16 CITES-certificaten voor vogels die niet aanwezig waren en namen deze in beslag zodat ze niet konden worden gebruikt om de illegale herkomst van andere vogels te verhullen. Dit zijn ernstige schendingen van de CITES-wetgeving. 

De federale milieu-inspectie zal de zaak doorsturen naar het parket van Gent, dat zal beslissen om de eigenaar al dan niet te vervolgen. Deze laatste zal zeker een boete moeten betalen.

De vogels werden overgebracht naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek, bekend om zijn expertise in het opvangen, revalideren en vrijlaten van grote roofvogels.

Het CITES Verdrag reglementeert sinds 1975 de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. 180 landen hebben dit akkoord ondertekend, evenals alle Lidstaten van de Europese Unie (waaronder België sinds 1984). 5000 diersoorten en 28.000 plantensoorten zijn beschermd door de Verdrag. Voor meer informatie over de CITES Verdrag : www.citesinbelgie.be