In juni werden alle Belgische bedrijven die in 2019 hout en houtproducten invoerden die onder de EUTR verordening vallen, door de FOD gecontacteerd. In de verzonden brief (met bijlagen scope en DDS) wordt herinnerd aan het belang van de Europese verordening die de handel in illegaal gekapt hout op het grondgebied van de Unie verbiedt. 

In de brief worden vooral de volgende gegevens vermeld:

Bedrijven kregen ook extra steun en opleiding via het Project LIFE Legal Wood.  De initiatiefnemers van dit project stelden een enquête op over de EUTR verordening. Tot 1 september kunnen exploitanten er hun mening kwijt over de uitvoering ervan.