Op 1 december 2016 worden de jaarlijkse Agoria e-Gov Awards uitgereikt aan overheidsdiensten die beloftevolle e-gov-projecten realiseerden. De FOD Volksgezondheid en het RIZIV werden genomineerd in de categorie ‘innovatie’ met het project ‘Interculturele bemiddeling op afstand’.

Zorginstellingen krijgen steeds meer te maken met patiënten die geen Nederlands, Frans of Duits spreken. Vaak verschilt hun culturele achtergrond sterk van die van de zorgverstrekkers. Taal- en cultuurbarrières bemoeilijken dan de hulpverlening. Het inzetten van interculturele bemiddelaars/tolken kan deze barrières grotendeels oplossen.  

Het is onmogelijk om in alle zorginstellingen voor alle taalgroepen interculturele bemiddelaars aan te werven.  Om toch zoveel mogelijk patiënten te kunnen helpen, werd het project ‘interculturele bemiddeling op afstand’ opgezet.  

De FOD Volksgezondheid en het RIZIV ontwikkelden een online systeem waarin interculturele bemiddelaars gereserveerd kunnen worden door hulpverleners voor bemiddeling op afstand in meer dan 20 talen. Hulpverlener en patiënt voeren in dat geval een gesprek waarbij ze bijgestaan worden door een intercultureel bemiddelaar die bemiddelt via videoconferentie. Zo hoeft de intercultureel bemiddelaar zich niet te verplaatsen. Beide partijen kunnen elkaar niet enkel horen, maar ook zien.

Meer dan 70 ziekenhuizen, 21 ambulante zorginstellingen (zoals huisartsenpraktijken) en 10 medische diensten van FEDASIL kunnen vanaf november 2016 een beroep doen op het systeem. Vanaf januari 2017 zal  aan huisartsen de kans geboden worden om gefaseerd toe te treden tot het systeem.

Meer informatie over interculturele bemiddeling