Op 15 mei 2017 zoemt het alom in het Museum voor Natuurwetenschappen! Terreinorganisaties, wetenschappers, overheden en andere actoren doen hun acties, projecten en campagnes voor bijen uit de doeken en delen hun ervaringen. Zowel initiatieven voor de wilde bijen als voor de honingbij komen aan bod. Informatie en inspiratie opdoen en delen, samenwerking bevorderen, netwerken en dergelijke meer zijn de hoofddoelen van de dag. Inschrijven is gratis.

Bijen spelen een sleutelrol in biodiversiteit en voedselvoorziening, en liggen aan de basis van ecosystemen en landschappen. Toch worden ze sterk bedreigd: van de honingbij sneuvelen jaarlijks zowat een derde van de volken en van de 380 soorten wilde bijen in ons land zijn er talrijke bedreigd of kwetsbaar.

Terreinorganisaties, wetenschappers, overheden en andere actoren voeren acties, projecten en campagnes uit voor bijen. Om de verdere achteruitgang van bijen tegen te gaan, is het echter broodnodig om het aantal initiatieven op te voeren en te komen tot meer samenwerking. Dat zijn dan ook enkele van de doelstellingen van deze inspiratiedag voor en door bijenactoren, waarop journalisten van harte welkom zijn.

In de voormiddag lanceren federale ministers Willy Borsus en Marie Christine Marghem het federale bijenplan 2017-2019. Vlaanderen geeft een stand van zaken over een bijenindicator en de wedstrijd voor de bijenvriendelijkste gemeente. Brussel focust op bijen in een (groot)stedelijke context. Waals minister René Collin doet de bijenplannen van zijn gewest uit de doeken. Vervolgens geven wetenschappers tips voor bijenacties op basis van de recentste onderzoeken.

In de namiddag nemen bedrijven en verenigingen de fakkel over met inspirerende ideeën zoals de slimme bijenkorf en grensoverschrijdende acties. Provincies, gemeenten en andere lokale actoren sluiten af met hun praktijkvoorbeelden, tips & tricks. Daarnaast presenteren tal van andere actoren hun actietips en ideeën voor bijen aan de hand van infostands en posters. We sluiten de dag af met een receptie.

Het programma vind je op www.levedebijen.be. Meer informatie over de inspiratiedag en over bijen is te vinden op www.levedebijen.be.

Praktisch

Maandag 15 mei van 9.30 tot 16.30 uur
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en zijn Museum
Vautierstraat 29 – 1000 Brussel