Sinds 2 december zullen Belgische gegevens rond arbeidsongevallen en beroepsziekten elektronisch worden uitgewisseld met andere Europese instellingen van sociale zekerheid.

 

Wat is BelEESSI?
Ook wanneer burgers zich verplaatsen in de Europese Unie[1] moeten ze kunnen blijven genieten van socialezekerheidsrechten. Om gegevens over sociale zekerheid op een betrouwbare manier uit te wisselen tussen deze instellingen van sociale zekerheid in Europa, heeft de Europese Unie beslist dat dit elektronisch moet gebeuren in plaats van op papier.[2]

  • EESSI staat voor Electronic Exchange of Social Security lnformation, een beveiligd elektronisch IT-netwerk dat alle Europese instellingen van sociale zekerheid verbindt.
  • BelEESSI staat voor de Belgische implementatie ervan.

 

Wat verandert er voor jou?
De procedure om je te laten behandelen of om te verblijven in het buitenland blijft hetzelfde: je moet nog steeds vooraf een akkoord vragen aan Medex. Meer info over de Medex procedures vind je op onze website: http://www.medex.belgium.be .

 

 

Spelers in het BelEESSI-verhaal
Er zijn verschillende spelers actief in dit verhaal.

  • Medex: verzorgt de elektronische informatie-uitwisseling met de andere lidstaten van Europa voor de werkgevers van de overheidssector waarvoor Medex tussenkomst in de medische kosten;
  • Fedris: tussenpersoon in de informatie-uitwisseling met de andere lidstaten voor de werkgevers van de overheidssector die niet verzekerd  zijn bij de wetsverzekeraar of bij Medex;
  • FOD Sociale Zekerheid: coördinatie  van de uitvoering van het BelEESSI-project;
  • Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ): technisch toegangspunt tussen België en Europa.

 

Meer info over BelEESSI

 

 

 

 


[1] In de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

[2] In het kader van de Europese verordeningen voor de sociale coördinatie  883/2004 en 987/2009.