De Cel Interculturele Bemiddeling & Beleidsondersteuning van ons DG Gezondheidszorg heeft met 6 andere Europese partners deelgenomen aan het project Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe (TIME). Samen hebben ze een opleidingsprogramma ontwikkeld voor interculturele bemiddelaars om hun rol bij het geven van taalbijstand aan patiënten die geen landstaal spreken te faciliteren en te versterken. Dit is een belangrijk middel om ervoor te zorgen dat de zorg voor iedereen even toegankelijk en van gelijke kwaliteit is. Het opleidingsprogramma kreeg de prijs van « success story ». Dat is de hoogste onderscheiding die Erasmus+ toekent.

Erasmus+ is het programma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Het is voornamelijk bekend voor de studentenuitwisselingen in het hoger onderwijs maar het is actief op veel andere vlakken. Erasmus+ financiert ook een heleboel projecten die de visie van groei, banen, sociale gelijkheid en inclusie volgen. Het project TIME heeft tussen 2014 en 2016 deze fondsen gekregen.

Uit alle verschillende projecten die het financiert, kent Erasmus+ een prijs toe aan degenen die zich onderscheiden hebben door hun impact, hun bijdrage aan het beleid, hun innovatieve resultaten of hun creatieve aanpak en die voor anderen een inspiratiebron zijn. Ze krijgen dan ook de titel van « success story ».

Proficiat aan alle partners van het TIME project!

Meer informatie over interculturele bemiddeling en het TIME project : www.intercult.be