De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft op 13 oktober vergaderd over de aanpak van de COVID-19 pandemie.  Ook de Regeringscommissaris Corona nam deel aan de vergadering.  De IMC heeft kennis genomen van zijn mandaat en opdrachten, en wenst hem veel succes met de functie.
 
Verschillende aspecten van de testing en de contactopvolging, zoals ook de uitrol van de app ‘Coronalert’, zijn in detail behandeld.    
Op voorstel van de Regeringscommissaris Corona is de Conferentie akkoord gegaan met de oprichting van een taskforce ‘strategische operationalisering COVID-19 testing’.  Deze taskforce zal concrete voorstellen voorleggen aan de IMC over een geïntegreerd beleid met betrekking tot de technieken (PCR, antigeen, etc.), indicaties en prioriteiten. Dat beleid moet bovendien afgestemd worden met de lopende initiatieven en werkgroepen op vlak van capaciteitsopbouw voor analyse en staalafname, alsook data-uitwisseling van resultaten. Het gaat bijvoorbeeld over de inzet van testmateriaal, reagentia, logistieke keten, enzovoort.  De taskforce zal onder andere bestaan uit de voorzitter van de Risk Management Group, Risk Assessment Group, het Interfederaal Comité Testing en tracing,  vertegenwoordigers van het FOD, RIZIV, FAGG en Sciensano, en de relevante stakeholders voor de labo’s. Prof. Dr Herman Goossens zal de taskforce voorzitten.  Op korte termijn zal de taskforce voorstellen formuleren aan de federale minister van Volksgezondheid voor het aankoopbeleid van testen (zoals sneltesten, speekseltesten, … ). De Commissaris en de IMC wensen op die manier te komen tot een méér adequaat, realistisch en geconsolideerd testbeleid.
 
Ook het beleid rond de analyse- en afnamecapaciteit, zoals de plaats van testdorpen, is uitgebreid aan bod gekomen. Dit wordt verder geconcretiseerd in het Comité primary and outpatient care surge capacity. Tegen eind oktober worden de nodige initiatieven genomen om de staalafnamecapaciteit in deze centra te verhogen tot 35.000 afnames per dag. Het vervolgtraject wordt op korte termijn uitgetekend.
 
De volgende IMC vindt plaats op woensdag 21 oktober.
 
Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:
Wouter Beke – Vlaanderen (voorzitter IMC)
Frank Vandenbroucke – Federale Overheid
Christie Morreale – Waals gewest
Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap
Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap
Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie
Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie
Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap
Aangevuld met Pedro Facon, Regeringscommissaris Corona
 
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid.