De gevolgen van de klimaatverandering voor de oceanen vormen een grote bedreiging voor het mariene ecosysteem. Om het hoofd te bieden aan wat waarschijnlijk de grootste milieu-uitdaging van deze eeuw is, organiseert België de conferentie ‘Climate Change and Oceans Preservation’, een internationaal evenement dat op dinsdag 19 februari 2019 in het Egmontpaleis in Brussel plaatsvindt. Deze conferentie is een initiatief van Marie Christine Marghem, Belgisch minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling en Philippe De Backer, Belgisch minister van de Noordzee.

Deze conferentie zal zich concentreren op de gevolgen van de klimaatverandering, met bijzondere aandacht voor de bedreiging van de mariene biodiversiteit, de noodzaak om de uitsloot van schepen te verminderen en het potentieel voor offshore-energieproductie.

Tijdens deze bijeenkomst op hoog niveau zullen ook de meest recente initiatieven van internationale organisaties, staten, bedrijven en ngo's worden besproken.

België, vertegenwoordigd door zijn Eerste Minister en de ministers van Leefmilieu en van de Noordzee, zal prins Albert van Monaco, de ministers van rechtstreeks betrokken landen (Marshalleilanden, Nederland) en hoge ambtenaren van internationale organisaties die zich op politiek en wetenschappelijk vlak met deze uitdaging bezighouden (UNFCCC, UNESCO, IMO, Europese instellingen) verwelkomen. Jongeren en hun vertegenwoordigers werden ook uitgenodigd om hun bezorgdheid te uiten over de klimaatverandering en de impact ervan op hun toekomst.

Tijdens het evenement zal aan de aanwezige staten, sectoren en organisaties worden voorgesteld om de Brussels Climate Change & Oceans Declaration te ondertekenen en zo hun betrokkenheid voor toekomstige generaties te herbevestigen.

Het gedetailleerd programma is beschikbaar op www.climateoceans.eu.

Informatie voor pers en media

  • Om veiligheidsredenen is registratie verplicht. Alleen geregistreerde journalisten worden toegelaten tot het Egmontpaleis. Accreditatie kan worden aangevraagd op het volgende adres: climateoceans.press@health.fgov.be of met de registratieknop op http://www.climateoceans.euRegistratie moet voor 13.02.19 ingediend worden.
  • Een paar dagen voor het evenement zal een persdossier onder embargo beschikbaar zijn op www.health.belgium.be.  
  • De dag zelf wordt journalisten aangeraden om vanaf 8u toe te komen om hun materiaal te installeren. De officiële groepsfoto is voorzien om 8u45. De foto’s zullen gratis beschikbaar zijn op www.belgaimage.be. Een webcast zal tijdens de conferentie beschikbaar zijn op www.climateoceans.eu.
  • De hashtag gewijd aan dit evenement is #BEclimateoceans.
  • Een teaser is beschikbaar op https://youtu.be/wDA7k7lXJKI.
  • Voor al uw praktische vragen en wensen (bv. het persdossier) kunt u gebruik maken van ons speciaal pers-emailadres: climateoceans.press@health.fgov.be.

  • Contactpersoon bij de Belgische federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu : Jan Eyckmans, woordvoerder / + 32 (0) 495 25 47 24