Van 18  tot en met 24 november willen de internationale en Europese gezondheidsautoriteiten de aandacht vestigen op de risico's van antimicrobiële resistentie. Daarom vinden deze week de European Antibiotic Awareness Day (EAAD) en de World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) plaats. De FOD Volksgezondheid en de Belgische overheid werken mee aan de sensibiliseringscampagnes en ontwikkelen een actieplan.


Het doel van de campagne is het aanmoedigen van goede praktijken bij het grote publiek, gezondheidswerkers en beleidsmakers. Alleen door samen te werken kan de verspreiding van antimicrobiële-resistente infecties onder controle worden gehouden.

Antibiotica zijn de bekendste antimicrobiële stoffen. Resistentie ontstaat wanneer bacteriën evolueren als reactie op het gebruik van deze geneesmiddelen. Het onjuiste gebruik ervan bij mens en dier versnelt dit resistentieproces.

Wanneer een infectie wordt veroorzaakt door een micro-organisme dat resistent is geworden, wordt het zeer moeilijk te behandelen. Het is dan noodzakelijk om een toevlucht te nemen in behandelingen of multi-therapieën die veel neveneffecten hebben en erg duur zijn. Soms is dit niet genoeg om de patiënt of het zieke dier te redden. Zonder effectieve anti-infectieuze middelen zullen we niet langer in staat zijn om een operatie uit te voeren of om patiënten die worden behandeld voor kanker te beschermen.

Tussen mens, dier en milieu vindt er een voortdurende uitwisseling plaats van micro-organismen (inclusief resistente bacteriën) en resistentiegenen. Daarom is het belangrijk om allemaal samen de antimicrobiële resistentie te bestrijden. België ontwikkelt hiervoor een “One Health AMR”-actieplan.

De ontwikkeling van dit plan wordt gecoördineerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in nauwe samenwerking met Sciensano, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), BAPCOC (Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid) en AMCRA (Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren). De deelstaten maken ook deel uit van het plan.

Laten we samen de antibioticaresistentie verminderen!
 

Onze initiatieven

  • Sociale media campagne

Doe mee aan onze sensibiliseringscampagne door onze berichten te delen! Deze week zijn we actief op onze socialemediakanalen Facebook en Twitter om de AMR onder de aandacht te brengen en goede praktijken aan te moedigen. en Gebruik bij het delen de hashtags #WAAW2020 #WAAW #EAAD #AntibioticResistance #AMR #KeepAntibioticsWorking #OneWorldOneHealth.


  • Posters gericht aan ziekenhuizen

In het kader van de EAAD en de WAAW werden dit jaar onderstaande posters naar Belgische ziekenhuizen gestuurd. De linkse poster is gericht aan artsen in ziekenhuizen die antibiotica voorschrijven en de rechtse poster is bedoeld voor het grote publiek in ziekenhuizen. De posters worden opgehangen en geprojecteerd op schermen in de ziekenhuizen. We moedigen op die manier een verstandig antibioticagebruik aan.


Meer weten?
One World One Health (Humane gezondheid – diergezondheid – gezondheid van het leefmilieu)

Humane gezondheid

Diergezondheid

De Europese Antibioticadag (EAAD, 18 november) en de World Antimicrobial Awareness Week (WAAW, 18-24 november) zijn initiatieven van respectievelijk het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).