Het wordt steeds urgenter om de financiering van een transitie naar een lagekoolstofmaatschappij te garanderen die zal zorgen voor forse reducties van broeikasgasemissies, zoals gevraagd door het klimaatakkoord van Parijs. In België is de energieprestatie van gebouwen – en zeker van de gebouwen gebruikt door de federale publieke diensten – sterk ondermaats. Bijgevolg wordt dit een prioriteit voor de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

Om de financiële drempels bij de renovatie van deze gebouwen concreet in kaart te brengen, liet de raad een studie uitvoeren waarbij een groot aantal actoren werd betrokken. Verder bouwend op de drie seminaries die de raad organiseerde over energetische renovatie, richt het jaarforum van 16 maart zich nu op de voorstelling van de aanbevelingen uit deze studie. Die moeten passen in een coherente langetermijnvisie.

Tijdens het jaarforum zullen we onder meer bekijken hoe een energetische renovatie milieu- en socio-economische voordelen kan opleveren. De instrumenten die de verschillende beleidsniveaus in kunnen zetten worden bediscussieerd in de context van een vastgoedbeleid dat coherent is met de doelstellingen van de nieuwe 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling. Vervolgens zullen we ook meer te horen krijgen over hoe een aantal Europese financiële instellingen bijdraagt aan de transitie naar een lagekoolstofmaatschappij, met name door het mobiliseren van privémiddelen. Ten slotte zal een panel bestaande uit sleutelspelers betrokken bij de energetische renovatie van gebouwen in België debatteren over de aanbevelingen en praktijkervaringen die tijdens het forum worden voorgesteld.